<powrót zakladka

Wybory samorządowe 2010

Działacz sportowy-Jan Henryk Kaczmarek

 nowym Radnym Miasta Luboń

Rada Miasta ukonstytuowana!

Etap organizacyjny lubońskiego samorządu

kadencji 2010/14 zakończony

Nowa Rada Miasta zaprzysiężona 

Marek Samulczyk nowym Przewodniczącym

Sukces zmieniony w zwycięstwo (Strategiczna

rozgrywka powyborcza Dariusza Szmyta)

Nowo wybrana Rada i Burmistrz

  Miasta Luboń złożyli ślubowanie