<powrót zakladka

Warta w Luboniu sięga 6 metrów!

Strażacy wzmacniają zabezpieczenia przy ul. Dolnej

 (fotoreportaż z 21.01.11)

 

Rankiem, 21. 01. 11 poziom wody w Warcie na terenie Lubonia osiągnął 5,94m a dzisiejszej nocy, według prognoz IMGW, ma przekroczyć 6 m! Mieszkańcy ul. Dolnej, dochodzącej do samego starorzecza, z wielkim niepokojem obserwują rozlewisko. Od kilku dni strażacy z lubońskiej jednostki OSP umacniają w tym rejonie zeszłoroczne obwałowania nowymi workami z piaskiem. Warta cofa się do Strumienia Junikowskiego, który mocno podnosi się w rejonie ul. 3 Maja. Na szczęście pogoda zaczyna się poprawiać. Nadchodzące przymrozki wg meteorologów najskuteczniej powstrzymają przybór Warty, skończą się też zapewne nadmierne upusty wody z ze zbiornika w Jeziorsku, bezpośrednio wpływające na zimowe podtopienia w Luboniu.

Opr. S. M. (Fotoreportaż z 21.01.11 I. Szczepaniak)

 

 Ulica Magazynowa przy Luvenie

Wał przeciwpowodziowy wzmocniony workami - ul. Dolna

Ścieżka rowerowa ( obecnie ścieżka kajakowa) przy Luvenie

Posesja przy ul. Łąkowej

Nowe osiedle nad Strumieniem Junikowskim

Warta przy stadionie miejskim ul. Rzeczna

 
                                                                             <powrót