<powrót zakladka

Warta systematycznie opada, prognozy napawają optymizmem

 

Stan wody w Warcie na terenie Lubonia powoli się obniża, widać to wyraźnie na terenie Kocich Dołów, gdzie suchą nogą da się już przejść przez ul. Magazynową. Na wodowskazie przy moście św. Rocha w Poznaniu dzisiejszy odczyt poziomu wody w rzece wynosił 546 cm przy przepływie równym 380 m3/s, a IMGW przewiduje systematyczne opadanie wody. Niestety, nie wiadomo dlaczego, na terenie Lubonia nie ma możliwości prowadzenia tego rodzaju pomiarów oraz obserwacji. Jak wynika z informacji, uzyskanych przez nas od starszych mieszkańców miasta, w okresie przedwojennym istniały na Warcie w naszym rejonie przynajmniej dwa wodowskazy: jeden- w porcie rzecznym, należącym do fabryki chemicznej i drugi, przy przystani kajakowej. Wodowskaz, choćby jeden, z całą pewnością pomógłby władzom miasta w stosownym momencie podjąć odpowiednie decyzje w sprawie zarządzenia alarmu przeciwpowodziowego. Może zatem należałoby znów zainstalować go, za zgodą Luveny, w porcie rzecznym fabryki chemicznej? To zdaniem naszych czytelników sensowniejsza inwestycja, niż poprzedzona remontem po powodzi kontynuacja budowy ścieżki rowerowej, (okresowo szlaku kajakowego).Na wszelki wypadek proponujemy postawić kilka pachołków do cumowania łódek przy brzegu Kocich Dołów.

M. Rybarczyk (fotoreportaż z dnia 30.01.11 r. I. Szczepaniak)

 Ul. Magazynowa już dostępna

Ścieżka rowerowa nadal zalana

 
                                                                             <powrót