<powrót zakladka 

Zimowa powódź 2011

Warta wzbiera (przy „Kocich Dołach”

ludzie gotowi są do ewakuacji)

Alarm przeciwpowodziowy na Warcie znów ogłoszony!

Sytuacja powodziowa w Luboniu zaczyna stwarzać

realne zagrożenie! Czas na rozwiązania systemowe!

Obywatele mają prawo do ochrony mienia

i życia także w czasie powodzi! (Skrót tego

co mieszkaniec Lubonia wiedzieć powinien!)

  Kontrolowany przybór Warty?

(Zbiornik Jeziorsko zwiększa przepływ wód)

Burmistrz zwołał zebranie Zespołu

Zarządzania Kryzysowego, podjęto decyzje

Zimowa powódź coraz gwałtowniejsza! W Poznaniu ogłoszono  zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe!

Warta w Luboniu sięga 6 metrów! Strażacy

 wzmacniają zabezpieczenia przy ul. Dolnej

 (fotoreportaż z 21.01.11)

Czy ta powódź nauczy nasz samorząd

racjonalnego działania?

Warta systematycznie opada

prognozy napawają optymizmem

Wiosenna powódź 2010

Utopione pieniądze…Fotoreportaż

z zalewania ścieżki rowerowej

przy brzegu „Kocich Dołów” w Luboniu

Lasek Dolny zagrożony!

Fotoreportaż z terenu

Krytyczne chwile w Starym Luboniu!

Fotoreportaż

Niepokój i czujność w oczekiwaniu

nadejścia wielkiej fali powodziowej

(Fotoreportaż z 28. 05. 10)

Fala kulminacyjna nadeszła!

Fotoreportaż z 30.05.10

 

                                                                     <powrót