<powrót zakladka

Niepokój i czujność w oczekiwaniu nadejścia

wielkiej fali powodziowej (Fotoreportaż z 28. 05. 10)

 

 

Lubońscy obrońcy wałów nie są już zdani tylko na siebie. Miasto otrzymało wsparcie ze strony wojska. W tej chwili obwałowania przy stadionie miejskim prócz strażaków z PSP patroluje także 20 żołnierzy (ich liczba w razie potrzeby może być zwiększona). W rejonie Kocich Dołów z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem pracują lubońscy strażacy-ochotnicy. Dzisiaj, ze względów bezpieczeństwa, zamknięto wjazd na most kolejowy, przy fabryce chemicznej. Władze miasta, w osobach Burmistrza Dariusza Szmyta i jego zastępcy-Wiceburmistrza Rafała Marka monitorują sytuację w najbardziej zagrożonych miejscach. Wśród strażaków, strażników miejskich i policjantów na wałach spotkaliśmy dziś także radnych naszego miasta. Wielka fala ma nadejść już wkrótce!

Foto.: P. Maciejewski -OSP; M. Kujawa, I. Szczepaniak-Echo Lubonia

 

                                                                           <powrót