<powrót zakladka

Burmistrz zwołał zebranie

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podjęto decyzje

 

W dniu 19. 01. 2011 Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt zwołał w Urzędzie Miasta spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z utrzymującym się nadal powyżej alarmu stanem wody w Warcie, który w dniu 19. 01. 2011 o godz. 6:00 wyniósł 588 cm. W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Szmyt (Burmistrz); Rafał Marek (Z-ca Burmistrza); Marian Walny (Z-ca Burmistrza); Roman Goliński (Podinspektor ds. OC i ZK); podkom. Robert Skowron (po Komendanta Miejskiego Policji); Paweł Dybczyński (Komendant Straży Miejskiej); Andrzej Drzewiecki (Komendant OSP Luboń); Tadeusz Urban (dyr. Kom-Lub). Burmistrz wysłuchał raportu podległych mu służb oraz komunikatów meteorologicznych (prognoz stanu wód) na najbliższe dni. Komendant Straży Miejskiej zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko, które nie występowało w takim zakresie podczas ubiegłorocznej powodzi, a mianowicie na znaczne podnoszenie się wód gruntowych. Jeśli prognozy meteorologiczne sprawdzą się to do piątku 21. 01. 2011 r. można się spodziewać przyrostu poziomu wody do 6 m. Burmistrz prognozuje, że maksymalny napływ wody może wynieść nawet 6,2 m. W tej sytuacji zagrożenie podtopieniem i/lub zalaniem dotyczyć może ul. Dolnej, Łąkowej i w rejonie północnej części Lubonia. Burmistrz uspokaja jednocześnie, że żadne większe zagrożenie nie grozi mieszkańcom Lubonia, a on osobiście monitoruje rozwój sytuacji. W ramach podjętych działań monitorujących Burmistrz nakazał ustalenie dyżurów monitorujących od dnia dzisiejszego do odwołania w godzinach: 6:30; 14:00; 21:00 (Straż Miejska); 1:00 (Policja). Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że uruchomiony jest 24h telefon alarmowy: 0 722-323-337.

Po posiedzenie sztabu kryzysowego jego członkowie udali się na kolejną już w ostatnim czasie wizję lokalną. Podczas niej Burmistrz podjął decyzję o natychmiastowym usypaniu dalszej części wału przeciwpowodziowego w rejonie Stadionu Miejskiego do ul. Dąbrowskiego. Ponadto na spotkaniu z kierownictwem firmy Luvena rozważano zburzenie grobli na ul. Magazynowej celem obniżenia poziomu wód w rejonie starorzecza Warty (tzw. Kocich Dołów). Decyzję w tej sprawie odłożono na 24h.

Info. Agnieszka Begier podinspektor ds. promocji UML

 

(fotoreportaż z okolic Luveny z dnia 19.01.11

I. Szczepaniak  „Echo Lubonia”)

 

 
                                                                      <powrót