REKLAMA
<powrót zakladka

 

Żołnierze wielkopolscy

w bitwie warszawskiej 15. 08. 1920 r.

 

Wojna polsko-bolszewicka, która rozpoczęła się w 1919 r. wyprawą kijowską, mogła w efekcie zniszczyć Polskę Odrodzoną. Po roku działań wojennych, w pierwszych dniach sierpnia 1920 r. wyczerpane armie polskie, pod naporem czerwonoarmistów, cofnęły się aż na przedpola Warszawy… Taki był skutek polskich marzeń o wielkomocarstwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się jedna z najważniejszych bitew tamtej wojny (w ocenie angielskiego dyplomaty dAbernona uznana za 18. bitwę, decydującą o dziejach świata), będąca dla Polski korzystnym punktem zwrotnym. Po latach warto przypomnieć, iż doborowe wojska wielkopolskie miały swój ważki udział w całej wojnie polsko-bolszewickiej oraz w samej bitwie warszawskiej, o czym, przy okazji świętowania tzw. „cudu nad Wisłą”, nie zawsze się wspomina…

Dywizje wielkopolskie walczyły na różnych odcinkach frontów wojny polsko-bolszewickiej. W dniach klęski, 13 sierpnia 1920 r., po zarządzonym, w celu obrony stolicy, przegrupowaniu wojsk polskich, na przedmościu Warszawy znalazły się:

-na lewym skrzydle, na przyczółku Zegrze- poznańska 7. brygada rezerwowa piechoty (składająca się z 155. i 167. Pułków piechoty, utworzonych z dawnych Wielkopolskich Straży Ludowych, z 157 pułku piechoty i kilku baterii 16. pułku artylerii lekkiej oraz 15. pułku artylerii ciężkiej, o łącznym stanie bojowym liczącym około 100 oficerów i 4.600 szeregowców);

- a na prawym skrzydle, na odcinku Okuniew-Wiązowna, wzdłuż Wisły aż do Karczewa, 15. dywizja piechoty wielkopolskiej (wcześniej nosząca nazwę 2. dywizji strzelców wielkopolskich).

Już w dniu 13 sierpnia poznańska 7. Brygada, broniąc Zegrza, ściągnęła na siebie atak Rosjan nacierających z kierunku Modlina i mocno trzymała powierzony przyczółek, mimo zagrożenia okrążeniem, ze strony zajętego już przez czerwonoarmistów Radzymina. Straty poznańskiej brygady, poniesione w tym czasie wyniosły : 7 oficerów i 260 szeregowców.

14 sierpnia, pod wpływem wypadków, bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu stolicy (zajęcie Radzymina), kiedy dowództwo wojsk polskich zdecydowało się na kontrnatarcie w kierunku Nasielsk- Pułtusk. Z Modlina ruszyła do ataku 17. dywizja piechoty wielkopolskiej (złożona z 67., 68. i 70. pułków piechoty oraz z 17. pułku artylerii lekkiej, o łącznym stanie bojowym: 63 oficerów, 2400 strzelców, 50 szabel, 39 ckm i 22 działa). Akcja bojowa tej dywizji, w dniach 15 i 16 sierpnia 1920 r. to jeden z największych sukcesów polskich, od czasu sromotnego odwrotu naszych wojsk z linii Bugu (co miało miejsce w dniu 7 sierpnia 1920 r.). Podczas prowadzonego krwawego natarcia bitny 68.pułk piechoty w ciągu 48 godzin stracił ze swego stanu kilku oficerów i ponad 100 szeregowców…

W czasie boju o Radzymin i Zegrze wielkopolska 15. dywizja piechoty (w składzie: 59., 60., 61. i 62. pułk piechoty, 15. pułk artylerii lekkiej,15 dyon artylerii ciężkiej oraz oddziałów czołgów, o ogólnej liczbie 6000 ludzi) skutecznie przeciwstawiła się dwóm dywizjom armii czerwonej (8. I 10.), co więcej, wyprowadziła brawurowy wypad, z kierunku Warszawy na Mińsk. Rosyjskie dywizje, przygotowujące się wówczas do ostatecznego zajęcia stolicy Polski, zdezorientowane wypadem, mimo rozpaczliwego oporu, nie były w stanie odeprzeć uderzenia i poszły w rozsypkę. W rozgorzałej zaciętej walce 15. dywizja wielkopolska straciła 10 oficerów i 500 szeregowców, ale jednocześnie wzięła do niewoli 1200 czerwonoarmistów i zdobyła kilka dział. 17 sierpnia walka na przedmościu Warszawy została, szczęśliwie dla Polski, zakończona pełnym sukcesem…

Na operujące w pobliżu naszej stolicy oddziały rosyjskie uderzyła wtedy, z kierunku Wieprza, polska grupa manewrowa, która przypieczętowała wynik. Na lewym skrzydle tej grupy walczyła 14. wielkopolska dywizja piechoty (w składzie : 55., 56., 58. pułk piechoty  wielkopolskiej, 14. pułk artylerii lekkiej, 15. pułk ułanów poznańskich z baterią 1 dyonu artylerii konnej w liczbie 10.000 piechurów, 650 ułanów, 230 ckm i 40 dział). Dywizja ta zyskała sławę jednostki niezwykle twardej w obronie. 14 sierpnia w przeddzień bitwy, przeglądu wojski wielkopolskich 14. dywizji dokonał sam Józef Piłsudski. 16 sierpnia dywizja, w ramach grupy manewrowej, wyruszyła znad Wieprza. Forsownym marszem (40 km dziennie) osiągnęła linię Garwolin-Włodawa_Łuków a w dniu 17 sierpnia Mińsk Mazowiecki-Siedlce- Biała Podlaska. 17 sierpnia, pod Kołbielą (w okolicach Brześcia) poznański 55. p. p. rozbił w puch 8. dywizję armii czerwonej i wziął do niewoli 1500 jeńców oraz zdobył kilka dział. Po bitwie warszawskiej, zarówno 14. dywizja, jak i wszystkie jej pułki zostały odznaczone krzyżem Virtuti Militari. 18 sierpnia wszystkie siły polskie przeszły już do pościgu za wrogiem. 14. dywizja w ciągu 1 tygodnia w marszu pokonała 200 kilometrów, gromiąc niedobitki. 27 sierpnia pościg został zakończony. W ciągu dwunastodniowych walk wojska polskie zdobyły 66000 jeńców, 321 dział, 1023 karabiny maszynowe i olbrzymią ilość sprzętu wojennego….Pułki wielkopolskie wróciły do domu ze sztandarami okrytymi wojenną chwałą.

Opr. I. Szczepaniak (na podstawie: „Pułki wielkopolskie w zwycięskiej bitwie warszawskiej w roku 1920” aut. kpt. dypl. Jerzego Kurpisza, fot. arch. redakcji)

 

Żołnierze wielkopolscy ze zdobytymi karabinami maszynowymi

Zdobyty rosyjski samochód pancerny "Stienka Razin", przemianowany na "Poznańczyk"

                                                                                    <powrót zakladka