<powrót zakladka

Zobacz, kto jest twoim patronem!

Wróciła kwestia zmian w nazwach lubońskich ulic!

 

Włodzimierz Kaczmarek-Przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń, zwrócił się w lipcu oficjalnie do Burmistrza Miasta w sprawie sporządzenia spisu lubońskich ulic, noszących nazwiska ludzi „z hańbiącą przeszłością”. (Sprawa jest wywołana wcześniejszymi naciskami poznańskich działaczy, tropiących tzw. „ulice hańby”, o czym na naszych łamach pisaliśmy.) Przewodniczący Komisji Komunalnej RM słusznie uważa, że w sprawie zmiany nazwy konkretnej ulicy powinni wypowiedzieć się jej mieszkańcy, dlatego postuluje, aby spis lubońskich „ulic hańby” został upubliczniony, tak aby obywatele mieli możliwość wyrażenia swoich opinii.

-Komisja Rady Miasta została powołana po to, aby nazwy nadawać, a nie zmieniać już istniejące! -Powiedział podczas lipcowej sesji (29. 07. 10) Włodzimierz Kaczmarek, przedstawiając radnym swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

-Urzędnicy nie są kompetentni do oceny życiorysów patronów ulic w mieście.-Ripostował Wiceburmistrz Marian Walny.-Rozumiem, że mamy upoważnienie Rady, aby poprosić „fachmanów” od oceny życiorysów! Deklarację stworzenia zespołu ds. oceny patronów ulic w mieście złożył na sesji „na gorąco” Wiceburmistrz Rafał Marek, wygląda więc na to, że sprawa „lustracji” lubońskich patronów po wakacjach nabierze tempa! Będziemy się temu przyglądali z dużym zainteresowaniem, bo naszym zdaniem ten trud jest zupełnie zbędny! Wystarczy przecież tylko usunąć imiona patronów, aby cała sprawa zwyczajnie przestała istnieć! Przecież nie jednemu psu „Burek”! T. Kujawa

 

                                                                                 <powrót