REKLAMA
<powrót zakladka

 

Zmiany we władzach miasta

mieszkanka Lasku Dorota Franek

objęła funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń

 

Wraz początkiem nowego roku nastąpiły zmiany w składzie władz naszego miasta. W oficjalnym oświadczeniu Pani Małgorzaty Machalskiej, Burmistrz Miasta Luboń, czytamy:

   Z dniem 1 stycznia 2020r. funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń, odpowiadającego m.in. za oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport, obejmie Pani Dorota Franek, zastępując na tym stanowisku Pana Mateusza Mikołajczaka, którego odwołuję w związku z jego nowymi planami zawodowymi. Powierzam to zadanie Pani Dorocie Franek, nauczycielowi i lubońskiej radnej, jako osobie z wieloletnim doświadczeniem.

Pani Dorota Franek jest od urodzenia mieszkanką Lubonia - Lasku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 i w tej szkole pracuje, jako nauczyciel od ponad 30 lat. W roku 2010 uzyskała mandat radnej Miasta Luboń i od 9 lat, z dużym zaangażowaniem, działa na rzecz mieszkańców. Skutecznie występowała z wnioskami: m.in. o budowę ul. Kurowskiego, Rydla, Dworcowej, budowę Przedszkola nr 1 i rozbudowę SP 4. Zabiegała o renowację fontanny w Parku Siewcy i wiele pomniejszych działań, odpowiadając na sugestie mieszkańców. Z jej inicjatywy wybudowano małe boisko sportowe przy SP4.

Od ostatnich 5 lat jest przewodniczącą Komisji Sfery Społecznej. Zasiadała w kapitule konkursu „Siewca Roku”, komisji stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży oraz wielu komisjach konkursowych organizowanych przez Miasto. Ponadto pracowała w Komisji Organizacyjno- Prawnej i Komisji Ochrony Środowiska, a obecnie pracuje w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń.

Jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Z wielkim zaangażowaniem troszczyła się o potrzebujących, na długo przed powołaniem do GKRPA. Uczestniczyła w organizowanych przez komisję wyjazdach terapeutycznych organizowanych dla podopiecznych i ich rodzin. W swych działaniach nie ogranicza się tylko do litery prawa, traktując wszystkich z empatią i szacunkiem, nawiązując serdeczne relacje, motywując do podejmowania trudnych decyzji i wspierając w ich realizacji. Jako członek Komisji Mieszkaniowej zna występujące w Luboniu problemy społeczne.

Pani Dorota Franek od kilku lat, co roku angażuje się w organizację Wigilii Miejskiej w Luboniu, Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której była również szefem sztabu. Nie do przecenienia jest również jej wieloletnia wolontariacka praca na rzecz lokalnej społeczności.

Jako Burmistrz, widząc i doceniając jej zaangażowanie na rzecz Miasta i troskę o sprawy naszych mieszkańców, poprosiłam Panią Dorotę Franek, aby wspierała mnie na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń

Źródło informacji: www.lubon.pl

Foto. redakcja

 
                                                                                    <powrót zakladka