REKLAMA
<powrót zakladka

 

Gdy mówienie po polsku było bohaterstwem?

 

W tzw. Kraju Warty zawód nauczyciela języka polskiego przestał istnieć 28 lutego 1940 r. Dekret Namiestnika Rzeszy Niemieckiej nakazywał zwolnić wszystkich nauczycieli polskich z zajęć w szkołach. Nauczyciele mieli zostać wysiedleni i przeniesieni do miejsc, w których byliby nieszkodliwi. Zatrudniać miano tylko Niemców, a nauka miała być prowadzona wyłącznie po niemiecku. Szkoła miała przygotowywać do pracy fizycznej. Restrykcje hitlerowskiego okupanta na terenach wcielonych do III Rzeszy były znacznie większe niż w Generalnym Gubernatorstwie.

Wśród tysięcy nauczycieli, którzy podjęli się ryzyka i trudu tajnego nauczania znalazło się 6 osób związanych

z miastem Luboń.

Byli to:

Barbara Kita

Walerian Kita

Mieczysława Kominek

Hanna Kuryłło

Wanda Niwińska-Proniewska

Irena Rogalewicz

 

Wystawa, która będzie dostępna w Ośrodku Kultury w Luboniu

od 2 września ukazuje sylwetki tych bohaterów.

Serdecznie zapraszamy! 

 

Info. i foto. OKL /Magda Baranowska/

 

 

                                                                                    <powrót zakladka