<powrót zakladka

 

Wyniki niezapowiedzianej kontroli WIOŚ

potwierdziły troskę i dbałość LUVENY o środowisko

 

Od 04 do 15 września 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził w LUVENIE niezapowiedzianą kontrolę. Kontrola została podjęta na wniosek Burmistrza Gminy Mosina.

Celem kontroli było przeprowadzenie szczegółowych analiz, aby stwierdzić czy występują uciążliwości spowodowane emisją zanieczyszczeń do powietrza i czy istnieje zagrożenie środowiska naturalnego. W związku z powyższym WIOŚ podjął kontrolę w trybie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672) tj. bez zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

W czasie kontroli prowadziliśmy standardową produkcję wyrobów, na wszystkich instalacjach produkcyjnych. WIOŚ w trakcie interwencji przeprowadził kontrolę emitowanych zanieczyszczeń do powietrza z instalacji produkcji superfosfatu oraz instalacji granulacji nawozów metodą talerzową. Pomiary emisji gazów, na zlecenie WIOŚ, wykonało laboratorium posiadające akredytację. Zgodnie z zaleceniami WIOŚ laboratorium wykonało w pobranych próbkach oznaczenie stężenia fluoru i chloru. Kontrola nie stwierdziła naruszeń i nieprawidłowości w zakresie ochrony powietrza.

Przedstawione wyniki pomiarów wskazują na dotrzymanie warunków, określonych w pozwoleniu zintegrowanym, udzielonym firmie LUVENA S. A. w dniu 30. 04. 2014 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

W tabeli prezentujemy wyniki pomiarów emisji fluoru i chloru, wykonane przez akredytowane laboratorium:

 

Emitor E-16 : instalacja produkcji superfosfatów 

Emitowana substancja

Emisja

uzyskana z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość

emisji dopuszczalna

[kg/h]

Fluor

<0,0037

0,125

Chlor

<0,0092

0,596

 

Emitor E-40/1 : instalacja granulacji metodą talerzową

Emitowana substancja

Emisja

uzyskana z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość

emisji dopuszczalna

[ kg/h]

Fluor

<0,012

0,235

Chlor

<0,029

0,831

 

Zwracamy uwagę na fakt, że uzyskane wyniki świadczą o tym, że nasze wyniki emisji fluoru i chloru są bardzo niskie w porównaniu do dopuszczalnej wielkości emisji, określonej w pozwoleniu zintegrowanym.

 

Firma LUVENA S.A. z roku na rok pnie się coraz wyżej w rankingach najlepszych polskich przedsiębiorstw. 21. 10. 2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstw według Rzeczpospolitej. Zwycięzców wszystkich rankingów wybierała 12-osobowa kapituła, w skład której wchodziły najbardziej uznane autorytety gospodarcze.

Miło nam poinformować, iż w 2015 r. LUVENA S. A. zajmuje na tej liście miejsce 991, co oznacza wysoką pozycję w połowie rankingu. W roku ubiegłym firma znajdowała się na 1012 miejscu.

Info. LUVENA S.A. /Aleksandra Lepke/

 

 

 
 

                                                                                      <powrót