REKLAMA
<powrót zakladka

Wymiana uczniów SP 5

z Hiszpanią

 

W dniach od 4 do 11 kwietnia br. gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z Institut Can Mas w Ripollet koło Barcelony. Było to już nasze drugie spotkanie, ponieważ w marcu 24-osobowa grupa z nauczycielami (Magdaleną Madajczyk-Głowacką i Katarzyną Jankowską-Kostrzewą) odwiedziła hiszpańską szkołę. Przez tydzień realizowaliśmy wspólnie program wymiany. Najważniejsze punkty to zwiedzanie Lubonia (Muzeum Martyrologiczne), zabytków Poznania, pałacu w Rogalinie i arboretum w Kórniku, poznawanie przyrody w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz zajęcia w szkole. Weekend goście spędzili wspólnie z rodzinami goszczącymi, które postarały się wypełnić ten czas rozmaitymi atrakcjami. Nie zabrakło zabawy, wspólnego popołudnia przygotowanego przy pomocy całej społeczności szkolnej: rodziców, uczniów, Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli. Spotkanie uświetniły występy muzyczne i degustacja potraw.

Projekt wymiany przypadającej w roku ogłoszonym przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego  (#EuropeForCulture) był nie tylko okazją do poznania polskiej i hiszpańskiej kultury i tradycji, ale też doskonalenia znajomości języków, zawierania nowych znajomości, nauką samodzielności, rozbudzaniem zamiłowania do podróży, integrowaniem się środowiska szkolnego, wymianą doświadczeń. Korzyści wynikających z udziału w wymianie młodzieży jest wiele i każdy uczestnik zapewne ma własne przemyślenia i refleksje, które wykorzysta w przyszłości. Może zawarte nowe przyjaźnie przetrwają próbę czasu i spotkamy się ponownie?

https://exchangecanmassp5.blogspot.com

Info. i foto. SP 5 /Magdalena Madajczyk-Głowacka/

 

 
                                                                                    <powrót zakladka