REKLAMA
<powrót zakladka

O mnie:

Mam 38 lat, jestem mężatką, mamą dwójki dzieci i od ponad 20 lat mieszkam w Luboniu.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Wydziału Budownictwa na Politechnice Poznańskiej w specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie, gdzie uzyskałam tytuł magistra inżyniera konstruktora. Posiadam również tytuł technika-architekta.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem doświadczonym pracownikiem samorządowym.

Znam Luboń od podszewki – zarówno jego problemy, jak i potencjał, wiem z czym borykają się mieszkańcy, z którymi miałam możliwość spotkań przez wiele lat mojej pracy w Urzędzie Miasta.

Przez ponad 8 lat (2002-2010) pracowałam w Wydziale Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń, początkowo na stanowisku młodszego referenta ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, kolejno podinspektora, a następnie inspektora.

Zawsze starałam się wprowadzać nową jakość pracy urzędniczej, co mogą potwierdzić ci mieszkańcy Lubonia, którzy mieli w tym czasie możliwość współpracy i kontaktu ze mną.

W 2010 roku, w wyniku konkursu, objęłam funkcję kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Luboń, którą pełniłam przez 3 lata, do 2013 roku. W tym czasie, wraz z utworzonym przeze mnie zespołem 4 współpracowników, zrealizowaliśmy wiele dużych i ważnych dla miasta inwestycji, wśród nich:

- budowa 7 km kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem ze środków WFOŚ,

- odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej,

- budowa ponad 3,5 km obwodnicy miejskiej Poznańska-Polna-Kręta z dofinansowaniem ze środków UE,

- termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej (SP 3, SP 4, Biblioteka Miejska, Ośrodek Kultury i Urząd Miasta) z dofinansowaniem ze środków WFOŚ,

- generalny remont dachów dwóch zabytkowych budynków (SP 1 i SP 3),

- budowa boiska szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP 3/G 1,

- zakup 6 autobusów miejskich z dofinansowaniem ze środków UE,

 oraz wiele innych mniejszych projektów, inwestycji i przetargów.

Brałam czynny udział przy przygotowaniu dużej inwestycji Aquanetu – budowie kolektora sanitarnego wirskiego. Uczestniczyłam też w wielu spotkaniach i warsztatach dotyczących aglomeracji poznańskiej w zakresie planowania przestrzennego czy rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i sieciowej.

Wiele lat pracy dla Lubonia sprawiło, że są mi znane problemy zarówno lokalne, jak i regionalne. Wiem jakie decyzje należy podjąć i co zrobić, aby te problemy rozwiązać, ponieważ jestem nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem. 

Czas na skuteczne działanie!

 

 

Info.i foto. Mariusz Kaźmierczak

/Pełnomocnik wyborczy KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia/

 

 

 

                                                                                    <powrót zakladka