<powrót zakladka

 

Włodzimierz Kaczmarek, pierwszy burmistrz naszego miasta, został patronem hali widowiskowo-sportowej LOSiR

 

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Luboń (29. 03. 12) podjęta została uchwała o nadaniu hali widowiskowo-sportowej w Luboniu imienia Włodzimierza Kaczmarka. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpili radni- członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota Lubońska”. W uzasadnieniu do uchwały napisano (cyt.):

„Śp. Włodzimierz Kaczmarek był inicjatorem budowy Gimnazjum nr 2 wraz z halą widowiskowo – sportową. Włodzimierz Kaczmarek jako burmistrz z wielkim trudem przekonywał niezdecydowanych do budowy obiektu w obecnym kształcie. Dzisiaj ten budynek jest wizytówka naszego miasta i wszyscy jesteśmy z niego dumni. Doprowadzenie do rozpoczęcia budowy i zabieganie o środki zewnętrzne na ten cel jest zasługą śp. Włodzimierza Kaczmarka. Nadanie powyższej nazwy byłoby symbolicznym uhonorowaniem Jego zasług dla naszego miasta. Sylwetka śp. Włodzimierza Kaczmarka została udokumentowana i uzasadniona we wniosku o przyznanie medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Koszty wprowadzenia nowej nazwy będą związane z wymianą tablicy informacyjnej na budynku i wprowadzeniem korekt w niezbędnych dokumentach.”

Podczas głosowania uchwały większość radnych poparła wniesioną pod obrady inicjatywę. Za nadaniem hali LOSiR imienia Włodzimierza Kaczmarka głosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

 

Opr. M. R.

(foto. I. S. arch. redakcji )

 

 
 

                                                                                      <powrót