<powrót zakladka

 

Włodzimierz Kaczmarek pośmiertnie odznaczony

Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Luboń (1 marca 2012 r.) odbyła się skromna uroczystość wręczenia bliskim śp. Włodzimierza Kaczmarka, pośmiertnie przyznanego Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Honorowe odznaczenie oficjalnie przekazali Małżonce śp. Włodzimierza Kaczmarka: Przewodniczący Miasta Luboń- Marek Samulczyk i Burmistrz Miasta Luboń-Dariusz Szmyt. Przypomnijmy: uchwałę o pośmiertnym uhonorowaniu zasług ś.p. Włodzimierza Kaczmarka Rada Miasta podjęła 15 grudnia 2011 r., na wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Wspólnota Lubońska”. Zmarły 25 października 2011 r. ś.p. Włodzimierz Kaczmarek był burmistrzem Lubonia w latach 1990 – 2006 (przez 4 kolejne kadencje), a w ostatniej swojej kadencji na stanowisku burmistrza (2002-6) uzyskał ten mandat od mieszkańców, w pierwszych bezpośrednich wyborach. W chwili śmierci Włodzimierz Kaczmarek był ostatnim członkiem Rady Miasta Luboń, któremu mieszkańcy przez ponad 20 lat powierzali mandat radnego w miejskim samorządzie. Rodzina śp. Włodzimierza Kaczmarka z nieukrywanym wzruszeniem odebrała przyznany pośmiertnie medal, który jak oficjalnie zapewniła Radę Lubonia p. Daniela Kaczmarkowa (na zdjęciu), znajdzie teraz godne miejsce w domu rodzinnym, wśród pamiątek po ś. p. Włodzimierzu Kaczmarku. M. R. (foto. I. S.)

 

 
 

                                                                                      <powrót