REKLAMA
<powrót zakladka

 

Uroczystość w obozie żabikowskim ku czci działaczy polskiej lewicy, rozstrzelanych 13 sierpnia 1944 r.

 

Każdego roku, 13 sierpnia, w Luboniu, na terenie dawnego obozu karno śledczego w Żabikowie, zbierają się ludzie, by przed tablicą, upamiętniającą śmierć działaczy polskiej lewicy, rozstrzelanych w tym miejscu 13. 08. 1944 r., oddać hołd wszystkim polskim bohaterom, zamordowanym przez hitlerowców. 13 sierpnia przychodzą tu ci, którzy jeszcze pamiętają okropności wojny i ci, którzy chcą, by ta pamięć nie została zaprzepaszczona. Organizatorami corocznych sierpniowych uroczystości w Żabikowie są członkowie wielkopolskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej (w tym szczególnie p. Marek Niedbała i p. Irena Skrzypczak). Także w tym roku pod pomnikiem „Nigdy wojny” kwiaty składała pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka, która od lat uczestniczy w żabikowskich uroczystościach. W tegorocznym programie było: wystąpienie p. Marek Niedbały, przypominające sylwetki 11 rozstrzelanych działaczy lewicy, po nim nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i zniczy pod tablicą pamiątkową, przy której wartę honorową wystawiła młodzież z organizacji „Strzelec”, następnie krótkie wystąpienie p. Ireny Skrzypczak, na temat pomnika „Nigdy wojny” (monumentu odsłoniętego 60 lat temu, 1956 r., dzieła wybitnego rzeźbiarza, Józefa Gosławskiego, ucznia Xawerego Dunikowskiego). Uroczystość oficjalną zakończył występ zespołu ,,Lubonianie''. W części nieoficjalnej zorganizowano dla wszystkich obecnych spotkanie towarzyskie i kawiarenkę "pod chmurką" (z domowym ciastem p. Anny Niedbałowej), na parkingu, za bramą obozu . M.R.    

Fotorelacja  /I. Szczepaniak/

 

                                                                                    <powrót zakladka