REKLAMA
<powrót zakladka

Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku

uroczyście rozpoczął

kolejny rok akademicki

 

4 października 2018 r., w auli Szkoły Podstawowej nr 5, w obecności Starosty Powiatu Poznańskiego p. Jan Grabkowskiego i Burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzaty Machalskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podniosłą uroczystość, podczas której immatrykulowano 32 nowych studentów, uświetnił występ chóru „Bard”. (W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości chórzyści przygotowali dla słuchaczy ULTW kilka najważniejszych polskich pieśni patriotycznych, w tym także legendarną pieśń legionową „I Brygada”, znakomicie, z werwą i uniesieniem, wykonaną przez „głosy męskie”.)

Wykład inauguracyjny, pt.: ”Poziom wynagrodzeń i emerytur w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Hajder (UAM).

To już 8. „rok akademicki” zainaugurowany w Luboniu. Studentów ciągle przybywa. Złożona ze społeczników Rada Programowa ULTW, od początku istnienia tej niezwykłej „uczelni” stara się, by słuchacze nie tylko znajdowali jak najszersze możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań, ale także grono nowych przyjaciół i dobrych znajomych. (Znakomitym sposobem integracji są wspólne, dłuższe i krótsze, wyprawy poza Luboń. Miniony już rok akademicki 2017/18 zakończono 3-dniowym wyjazdem do Oświęcimia, Zakopanego i Krakowa.) W tym roku studenci ULTW, zgrupowani w sekcji rowerowej, otrzymali prezenty od starosty, p. Jana Grabkowskiego, który obdarował ich kamizelkami odblaskowymi. Patron ULTW, Rektor UAM przysłał kalendarze-notatniki dla nowych słuchaczy. Radzie Programowej ULTW, która potrafi zyskiwać sobie przychylność, życzymy pomysłowości a słuchaczom wielu wspaniałych chwil na uczelnianych „wykładach i ćwiczeniach”. Info. i foto. I. S.

Poniżej: ostatnia wyprawa minionego roku akademickiego Oświęcim-Zakopane-_Kraków

                                                                                    <powrót zakladka