REKLAMA
<powrót zakladka

 

W lipcu, po d³ugiej przerwie, wracamy na

Luboński Szlak Architektury Przemys³owej

Zapraszamy wszystkich chźtnych, którzy chc± wzi±ę udzia³ w naszej wycieczce do zapisów telefonicznych pod nr 618130072.

Obowi±zuje kolejno¶ę zg³oszeń.

Grupa moæe liczyę maksymalnie 15 osób.

Po telefonicznym wpisaniu siź na listź naleæy uicię op³atź na konto Orodka Kultury w wysokoci 25  bilet normalny i 22 z³ bilet ulgowy (dzieci, studenci, seniorzy).

 

Uwaga! Dzieci szkolne mog± braę udzia³

w wycieczce pod opiek± doros³ych,

jednak nie mog± wej¶ę do Hali Poelziga

(ostatni punkt wycieczki).

 

Info. i foto. O¶rodek Kultury w Luboniu

/Magda Baranowska/

 

 

                                                                                    <powrót zakladka