REKLAMA
<powrót zakladka

 

„Szachty” dostępne dla mieszkańców Lubonia i Poznania (Deklaracja w sprawie)

Już kilka miesięcy minęło od pierwszego spotkania w Luboniu, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z Radą Osiedla Świerczewo i Radą Osiedla Fabianowo-Kotowo o współpracy na rzecz mieszkańców, na styku Poznania i Lubonia. Można zauważyć pierwsze efekty zawiązanej wtedy współpracy na rzecz mieszkańców naszych miast. Rada Osiedla Świerczewo zabezpieczyła w swoim budżecie środki na opracowanie dalszej koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej i wyposażenie w infrastrukturę parkową terenu „szacht”. Przy równoczesnym zaangażowaniu się Lubonia planowana ścieżka mogłaby w naszym mieście docierać do ul. Niezłomnych i ul. Świerczewskiej. Będzie bowiem ona przebiegać wokół tzw. „Stawu Edy”. Teren „szacht”, wraz z planowanymi inwestycjami w ławeczki i małą architekturę, stanie się tym samym dostępny dla rowerzystów i pieszych z Lubonia. Już teraz mnóstwo Lubonian korzysta z tych pięknych i dzikich terenów dawnych glinianek. Z naszej perspektywy ważne jest, aby udostępnić te miejsca mieszkańcom Lubonia. Dlatego zamierzam złożyć wniosek, który pozwoli na wyodrębnienie w tegorocznym budżecie środków na równoległe opracowanie dokumentacji projektowej po stronie Lubonia. Deklaruję również, że na etapie składania wniosków do budżetu na przyszły rok, będę wnioskować o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel, aby Luboń mógł zrealizować tę inwestycję jednocześnie z Radą Osiedla Świerczewo już w 2015 roku. Nasze miasto, z racji swojego charakteru, cierpi na małą powierzchnię ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, skwerów i publicznych placów. Dlatego też wierzę, że we współpracy z Burmistrzami i całą Radą Miasta Lubonia ożywimy istniejące tereny takie jak: Park Siewcy, Park Papieski, czy tereny wokół zbiornika Kocie Doły. Ważne jest też zwiększenie dostępności do terenów nadwarciańskich oraz współpraca z sąsiadami w tym zakresie.

Info. i foto. 

Małgorzata Machalska radna Samorządowego Forum Obywatelskiego

 

 
                                                                                    <powrót zakladka