REKLAMA
<powrót zakladka

 

Starosta Poznański z uznaniem

dla Szlaku Architektury Przemysłowej Lubonia!

(Podsumowano pierwszy sezon wycieczkowy)

 

   W ubiegłym roku, we wrześniu, ruszyła nowa trasa turystyczna: Szlak Architektury Przemysłowej Lubonia. Od tego czasu, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, organizowane są wycieczki po zabytkowych fabrykach. Pomysł otwarcia Szlaku to wspólna inicjatywa Miasta Luboń, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Ośrodka Kultury w Luboniu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie prywatnych właścicieli fabryk, którzy użyczają nam swoje obiekty na czas zwiedzania.

25 maja br. w Ośrodku Kultury w Luboniu, w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta p. Mateusza Mikołajczaka, odbyło się spotkanie z właścicielami zabytkowych obiektów, podsumowujące pierwszy sezon wycieczkowy. Dyrektor Ośrodka Kultury –p. Regina Górniaczyk, w podziękowaniu za owocną współpracę, wręczyła właścicielom okolicznościowe statuetki. Wielką niespodzianką dla wszystkich były gratulacje i podziękowania, wystosowane przez Starostę Poznańskiego, ujęte w listach do uczestników projektu, przekazanych za pośrednictwem p. Ireny Skrzypczak.

  W liście gratulacyjnym Starosta Jan Grabkowski napisał:

 …Od kilku lat powiat poznański cieszy się wciąż wzrastającą popularnością jako obszar szczególnie atrakcyjny dla miłośników aktywnego wypoczynku. Dzieje się tak nie tylko ze względu na walory przyrodnicze regionu, czy obfitość cennych zabytków kultury materialnej i duchowej, lecz także dlatego, że można tutaj znaleźć unikatowe obiekty, których istnienie w szczególny sposób podkreśla wielkopolską tożsamość. Stworzenie Lubońskiego Szlaku Architektury Przemysłowej to jedna z najciekawszych inicjatyw tego rodzaju.(...)

Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za wkład w integrowanie wspólnoty, która w dużej mierze została ukształtowana przez rozkwit wielkopolskiego przemysłu, a także za popularyzowanie informacji na temat Lubonia i okolic.”

  Nasze podziękowania należą się:

Prezesowi firmy Luvena S. A. Grzegorzowi Zagozdzie, który ma szczególny wkład w istnienie Szlaku, Prezesowi firmy Lubanta S. A. Januszowi Kołodziejczykowi, Dyrektorowi firmy Lubanta S.A. Krzysztofowi Nowakowskiemu oraz Panu Markowi Zimlińskiemu, właścicielowi firmy P. H. U. Osobne podziękowania składamy także Pani Aleksandrze Lepke i Pani Oldze Radca-Krasuckiej, które koordynują wycieczki po Hali Poelziga.

Nieoceniony wkład w istnienie Szlaku ma dr Izabella Szczepaniak, która jest przewodnikiem i oprowadza po zabytkach architektury przemysłowej Lubonia, jednocześnie wyjaśniając aspekty historyczne powstania fabryk. W tym sensie trasa turystyczna nabiera nowego, niezwykle ciekawego, historycznego znaczenia.

O popularności tej trasy turystycznej świadczy fakt, że bilety sprzedają się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co przekonuje o słuszności podjętej inicjatywy.

  Już dziś zapraszamy Państwa do zwiedzania Szlaku Architektury Przemysłowej Lubonia w nowym sezonie turystycznym, który rozpoczniemy od września. Do zobaczenia na Szlaku

Info. i foto. OKL /Magda Baranowska/

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka