REKLAMA
<powrót zakladka

Starosta Jan Grabkowski powołał

Powiatową Radę Seniorów

przewodniczy jej Irena Skrzypczak z Lubonia

 

Czas płynie szybko

Od nas zależy, czy z wiatrem we włosach.....

 

Po wielu spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszeń, klubów, rad seniorów ..... z terenu powiatu poznańskiego Starosta Jan Grabkowski powołał Powiatową Radę Seniorów. Po uchwaleniu Regulaminu Rady Seniorów, zatwierdzeniu Rady, jako jednej z form współpracy, zostali powołani przedstawiciele jednostek starostwa: Elżbieta Tonder - przedstawiciel Zarządu Powiatu, Marek Lis- przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Małgorzata Halber- przedstawiciel Społecznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Anita Wachowiak - przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Bijaczewska - przedstawiciel Zespołu Ekspertów ds.  Polityki Senioralnej przy Wielkopolskiej Radzie Seniorów oraz mieszkańców powiatu poznańskiego, zaangażowanych w działania na rzecz seniorów (w tym dwoje mieszkańców Lubonia): Irena Skrzypczak, Maria Grzęśko, Włodzimierz Turkiewicz, Maria Chrobot, Zbigniew Jankowski.

Następnie, w głosowaniach tajnych, wybrano zarząd Powiatowej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Rady wybrana została mieszkanka Lubonia, Irena Skrzypczak ( na zdjęciu obok, ze Starostą Janem Grabkowskim),

Zastępcą Przewodniczącej Rady - Elżbieta Bijaczewska, Sekretarzem Rady- Włodzimierz Turkiewicz. Powiatowa Rada Seniorów ma na celu wspieranie społeczności seniorów oraz reprezentowanie ich zbiorowych potrzeb i interesów. Znajomość potrzeb, zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska seniorów będą pomocne w planowaniu powiatowej polityki senioralnej oraz późniejszej realizacji zadań z nią związanych.

Info. i foto.

Irena Skrzypczak

Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów

 
                                                                                    <powrót zakladka