REKLAMA
<powrót zakladka

 

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady

ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Pierwsze w nowym roku spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się, na zaproszenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, w Starostwie Powiatowym, w Poznaniu. Spotkanie prowadził p. Marek Lis -przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Obecna na spotkaniu dyr. Mariola Kokocińska (Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności), przedstawiła aktualną sytuację w temacie kart parkingowych oraz pracę zespołu na rzecz osób o mniejszych sprawnościach życiowych. Według Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych - na dzień 01. 01. 2016 r. na terenie Powiatu Poznańskiego mieszka kilka tysięcy osób ze stwierdzona niepełnosprawnością:

w stopniu lekkim 14999 osób,

umiarkowanym 16568,

znacznym 9148,

dzieci do 16 roku życia 2715,

kobiet 22080,

mężczyzn 21350.

Dyskutowano nad sytuacją osób niepełnosprawnych w gminach. Poprawa warunków życia, dobry dostęp do informacji o możliwościach swoich działań i ośrodkach, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu poznańskiego to bardzo ważny cel i ciągle aktualne zadania Starostwa. Dobrą wiadomością jest powstawanie kolejnych Warsztatów Terapii Zajęciowej (w Luboniu i Pobiedziskach) na terenie powiatu. Wydawnictwa, informatory, strony internetowe, czasopismo Filantrop - to również dostępne źródła wiedzy o możliwościach uzyskania pomocy.

Info. i foto. 

Irena Skrzypczak Powiatowa Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych

                                                                                    <powrót zakladka