REKLAMA
<powrót zakladka

Słuchaczki ULTW

na V Wielkopolskim Kongresie Kobiet

 

V Wielkopolski Kongres Kobiet, który odbywał się na UAM (Morasko), zgromadził wiele kobiet. Bardzo zainteresowała je konferencja na temat postaw, dążeń, marzeń, odwagi łamania stereotypów, bez względu na wiek i status. Moderatorki konferencji przedstawiły i powitały gospodarzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Prezydenta Miasta Poznania, Starostę Powiatu Poznańskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zgromadzone Wielkopolanki. Panelistki konferencji prowadziły różnorodne tematycznie spotkania dotyczące życia, kształtowania postaw kobiet i przemocy w rodzinie.

Oto kilka panelowych tematów :,,W drodze do siebie", ,,Co nam daje równouprawnienie", ,,Najlepsze przed Tobą", ,,Porozumienie bez przemocy", Kobiety w przestrzeni publicznej".

Sukcesy kobiet i droga do ich spełnienia mają wiele kolorów, a najważniejsze jest aby: budować dobre relacje, umieć udzielać pomocy i ją przyjmować, żyć w symbiozie, mieć odwagę zapytać samego siebie -kim jestem, ważne jest międzypokoleniowe działanie, nigdy z siebie nie rezygnować, być aktywną. Konferencja pod głównym hasłem ,,Ewolucja postaw kobiecych w przestrzeni publicznej w XX i XXI wieku " zainteresowała również słuchaczki Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wielogodzinna konferencja wzbudziła wiele refleksji i dyskusji na temat życia i udziału kobiet w aktywnym przeżywaniu każdego dnia, bez względu na sprawność i wiek.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie organizatorom i realizatorkom konferencji .

 

Info. i foto Irena Skrzypczak/Rada programowa ULTW/

 
                                                                                    <powrót zakladka