REKLAMA
<powrót zakladka

Seniorki z Lubonia wzięły udział

w I Wielkopolskim Forum Seniorów

 

W Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego spotkali się seniorzy z całej Wielkopolski, biorąc udział w wyjątkowym wydarzeniu, zorganizowanym 29. 05. 2018 r. przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowski oraz redakcję ,,Głosu

Wielkopolskiego, pod nazwą I Wielkopolskie Forum Seniorów. Uczestnicy Forum mogli skorzystać z cyklu wykładów i prelekcji na temat:

- ,,Jak i dlaczego się starzejemy "- prof.Krzysztof Książek;

-,,Przygotowanie pacjenta do badań"- dr hab. Ewa Wysocka;

- ,,Senior i leki "-prof.Katarzyna Wieczorkowska –Tobis;

- ,,Senior w świecie mediów " -Leszek Waligóra - ,,Głos Wielkopolski'';

-,,Polityka Senioralna Samorządu Województwa Wielkopolskiego " – ROPS.

. Wykłady i prelekcje spotkały z dużym zainteresowaniem, dotyczyły wielu problemów

codziennego życia. Padło wiele cennych rad i wskazówek. Wiele osób skorzystało również z towarzyszących wykładom bezpłatnych badań lekarskich. Refleksje i wymiana doświadczeń na każdy temat życia seniorów miały miejsce w trakcie przerw kawowych.

To  było  wartościowe i potrzebne spotkanie, w którym uczestniczyli

również seniorzy z Lubonia, reprezentowani przez słuchaczki lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękujemy.

Info. i foto. Irena Skrzypczak

 
                                                                                    <powrót zakladka