REKLAMA
<powrót zakladka

 

Rozmowy o problemach osób niepełnosprawnych z fachowcami

 

 

Z inicjatywy pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej i pani Przewodniczącej Rady Miasta Teresy Zygmanowskiej, w dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 w Luboniu odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcom przybliżono sprawy formalne, związane z niepełnosprawnością, takie jak: zasady orzekania stopnia niepełnosprawności, oraz możliwości udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Omawiano też kwestię likwidacji barier architektonicznych i barier w komunikowaniu się.

W spotkaniu uczestniczyła grupa mieszkańców Lubonia oraz:

-p. Elżbieta Tonder - Z-ca Dyrektora Spraw Społecznych i Zdrowia, Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych;

-p. Wojciech Mól - Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;

- p. Elżbieta Mazur - Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR,

- p. Sylwia Marciniak - przedstawicielka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

-p. Irena Skrzypczak - przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podczas spotkania przybliżono mieszkańcom również kwestię nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest udzielana w punkcie zlokalizowanym obecnie w Bibliotece Miejskiej przy ul. Żabikowskiej 42, (czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00- 18.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 18.00).

Pracownicy Starostwa Powiatowego udzielali również odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców dot. niepełnosprawności oraz realizowanych przez starostwo programów zdrowotnych.

Info. i foto. Irena Skrzypczak

 

 
                                                                                    <powrót zakladka