REKLAMA
<powrót zakladka

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Agencja Wydawniczo Reklamowa IMIPRESS-Wydawca Internetowej Gazety „Echo Lubonia”, z siedzibą w Luboniu, ul. Łączna 24, kod pocztowy 62-030 Luboń,

e-mail:  imipress@op.pl, tel. 618105038.

2. Cele przetwarzania danych: dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3, oraz art. 9 ust. 4 a, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w celach ściśle określonych działań public relations.

3. Państwa dane osobowe, uzyskane przez nas, przekazywane będą wyłącznie osobom i podmiotom współpracującym z wydawcą gazety, na zasadach ustalonych prawem prasowym.

4. Okres przechowywania danych:

dane osobowe będą przechowywane dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, by dotarła ona do naszej wiadomości.

5. Prawo dostępu do danych osobowych:

posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Jeśli uznają Państwo, że dokonane przez nas przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00

 

Informację przygotował: Wydawca

 
                                                                                    <powrót zakladka