REKLAMA
<powrót zakladka

 

Rocznicowe uroczystości ku czci działaczy polskiej lewicy, rozstrzelanych 13 sierpnia 1944 r. w obozie żabikowskim

 

13 sierpnia 2015 r. w Luboniu, na terenie dawnego obozu karno śledczego w Żabikowie, każdego roku zbierają się ludzie przed tablica w tym miejscu upamiętniająca działaczy polskiej lewicy, rozstrzelanych przez hitlerowców 13.08.1944 r. Tego dnia przychodzą tu ci, którzy jeszcze pamiętają okropności wojny i ci, którzy chcą oddać hołd zamordowanym polskim bohaterom. Organizatorami corocznych uroczystości w Żabikowie są członkowie wielkopolskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także w tym roku, mimo deszczu, pod pomnikiem Nigdy wojny pojawili się w Żabikowie znaczący przedstwiciele SLD: p. Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka oraz p. Poseł RP Marek Niedbała, którego wystąpienie (przytoczone poniżej), rozpoczęło całą uroczystość.(...)

Szanowni Państwo, Przyjaciele!

W to pochmurne, dzisiejsze przedpołudnie, spotykamy się tutaj, w obozie żabikowskim aby uczcić pamięć ludzi lewicy, zamordowanych bestialsko 13 sierpnia 2015 roku.

71 lat temu rozstrzelano tych, którzy nosili w sercach lewicowe wartości, którzy nie chcieli zgodzić się z ideologią jaką Niemcy hitlerowskie chciały narzucić Polsce, Europie i później całemu światu. 71 lat to dużo. Nie ma tych, którzy zginęli, nie ma już wielu z tych, którzy obóz przeżyli. Upłynął czas, który przecież zawsze w jakimś stopniu zaciera pamięć o okrucieństwach obozowego życia i o tych, którzy za te okrucieństwa odpowiadali. Miejsce, w którym stoimy też nie jest już takie samo. Z zewnątrz, gdyby nie ogrodzenie z kolczastym drutem i wieżą wartowniczą, trudno byłoby domyślić się, że właśnie tu, kilkadziesiąt lat temu rozgrywały się sceny, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Pomimo tego, obowiązkiem naszym, jest pamiętać.

Czas zaciera obrazy i deformuje wydarzenia. Naszym zadaniem jest, aby te obrazy i wydarzenia zatrzymać i przekazać kolejnym pokoleniom. Działacze lewicy, którzy tu zginęli, ale również inni osadzeni w obozie żabikowskim, mają prawo do tej pamięci, a my mamy obowiązek te pamięć pielęgnować.

71 lat temu zginęli ludzie, których przekonania były i są nadal niezwykle uniwersalne. Walczyli o wolność, równość, braterstwo. Walczyli o Polskę, nie zawsze z bronią w ręku, ale dla hitlerowców samo to, że wierzyli w te wartości, było wystarczającym powodem by ich tutaj, w Żabikowie zamordować.

Cześć ich pamięci!

 

Współorganizatorka rocznicowych uroczystości, pani Irena Skrzypczak, przesłała nam swoje podsumowanie wydarzenia, które publikujemy w całości.

 

,,Nigdy wojny'' - 13 sierpnia

,,... Widziałam ręce, wiele rąk

wyciągniętych po kawałek chleba

Widziałam ręce, co jak kwiat

zwiędnięty, słaby i wyblakły,

krew z nich wyssały cienie krat

Widziałam ręce, ręce ,ręce

I wiem, że choć nas więzią, psami szczują

Te ręce kiedyś Polskę odbudują..." /Maria Zalewska/

Sierpień i wrzesień  - to szczególne miesiące, krwawo zaznaczone w naszej historii .Już od wielu lat, w dniu 13 sierpnia, spotykamy się w miejscu, nad którym góruje pomnik ,,Nigdy wojny''…

W miejscu tym, naznaczonym cierpieniem, śmiercią, tęsknotą, ale także i nadzieją na wolność, spokój i szczęście codziennego bytu, również w tym roku oddaliśmy cześć rozstrzelanych działaczom lewicowym, więźniom i bohaterom wojny oraz warszawskiego sierpnia.

Dziękujemy za obecność:

Europosłance Krystynie Łybackiej, Posłowi RP Markowi Niedbale, Radnemu Sejmiku WW Wiesławowi Szczepańskiemu, Radnemu Miasta Poznania Tomaszowi Lewandowskiemu, gościom z Poznania i Powiatu Poznańskiego, zespołowi ,,Lubonianie'', pracownikom muzeum, oraz pełniącym wartę honorową młodym lubońskim  ,,Strzelcom'' i mieszkańcom naszego miasta za złożone kwiaty i udział w uroczystości. 

Członkowie koła SLD w Luboniu

Fotorelacja Echo Lubonia /I. Szczepaniak/

 

 

                                                                                    <powrót zakladka