<powrót zakladka

Rada Miasta przyznała kolejny Medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”

Uhonorowano obywatelską postawę Hanny Kuryłło

 

21 października 2010 r. Rada Miasta przyznała mieszkance Lubonia- emerytowanej nauczycielce- p. Hannie Kuryłło Medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”. (Z wnioskiem o uhonorowanie jej osoby wystąpiło Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”.) Podczas ostatniej sesji obecnej kadencji Rady (5. 11. 2010 r.) odbyła się skromna uroczystość wręczenia Medalu. Pani Hanna Kuryłło odebrała go osobiście z rąk Przewodniczącego rady Miasta i Burmistrza Lubonia i z wielkim wzruszeniem dziękowała za przyznane wyróżnienie…

Pani Hanna Kuryłło urodziła się 24 lutego 1920 r. w Konstancinie k. Warszawy. W Luboniu jej rodzina znalazła się jeszcze przed wojną. (Wówczas zamieszkali przy ul. Fabrycznej, a obecnie Hanna Kuryłło zajmuje mieszkanie w „Luboniance”.) Pani Hanna Kuryłło jest pedagogiem z powołania. Podczas wojny z narażeniem życia organizowała i prowadziła w Luboniu i w Poznaniu tajne nauczanie. Po wojnie zdobyła kwalifikacje zawodowe, ukończyła Liceum Pedagogiczne w Poznaniu (1945 r.), Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1952 r.). Pracowała w szkołach podstawowych, uczestniczyła w prowadzeniu kursów dla analfabetów. Przez krótki okres uczyła w Szkole nr 3 w Luboniu. Od 1946 r. podjęła pracę w szkolnictwie specjalnym. Uczyła przewlekle chore dzieci w Ludwikowie, później w Kiekrzu. Była kierowniczką Ośrodka Selekcji Dzieci Umysłowo Upośledzonych w Poznaniu. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: Honorowa Odznaka Miasta Poznania (1969), Złota Odznaka ZNP (1976), Odznaka ZNP za Tajne Nauczanie (1985), Nagroda Kuratora Oświaty (1997), Odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP (2005), dwukrotnie Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980 i 2000).

Na emeryturze napisała 18 wierszy o Luboniu, tajnym nauczaniu, czasach okupacji. Jest autorką wspomnień o tajnym nauczaniu. Swoje przelane na papier doświadczenie przekazuje do dziś – rodzinom, szkołom, parafiom. Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kole Luboń – Żabikowo.

Opr. S. Makiewicz (Foto. I. Szczepaniak)

 

                                                                            <powrót