REKLAMA
<powrót zakladka

 

Rada Miasta Luboń przyznała Irenie Skrzypczak

Medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Luboń (24. 04. 2014 r.) nasz samorząd podjął, przez aklamację, decyzję o nadaniu Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” pani Irenie Skrzypczak.

Wniosek w tej sprawie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta -p. M. Samulczyka i Przewodniczącej Komisji Organizacyjno-Prawnej R. M.- p. M. Machalskiej, redaktor naczelny naszej gazety -p. Tomasz Kujawa, pisząc w uzasadnieniu (...):

„P. Irena Skrzypczak (ur. 12. 06. 1950 w Poznaniu, z wykształcenia pedagog) jest długoletnią mieszkanką Lubonia, a dokładniej- rejonu Lasku. Od 1998 r. czynnie prowadzi działalność społeczną na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Jej społeczna postawa została wysoko oceniona przez współmieszkańców, którzy przez 3 kolejne kadencje powierzali jej mandat w Radzie Powiatu Poznańskiego (od 1998-do 2010 r.). Jako przedstawicielka naszego miasta w Radzie Powiatu p. Irena Skrzypczak podjęła się pełnienia dwóch dodatkowych funkcji, umożliwiających jej przekazywanie opinii naszej społeczności instytucjom powołanym do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Przez 4 kolejne kadencje w zasiada w Powiatowej Radzie Zatrudnienia (tę całkowicie społeczną funkcję pełni od 2003 r.), oraz na tej samej zasadzie, jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych. Prócz wyżej wymienionej działalności na gruncie samorządowym p. Irena Skrzypczak od 20 lat sprawuje funkcję Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Puszczykowie, działa w lubońskim Klubie Honorowych Dawców Krwi „Lubonianka”, gdzie od 6 lat zasiada w zarządzie, od 10 lat jest honorowym członkiem w Klubie Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Promyk” w Luboniu oraz, od początku jego istnienia, członkiem Rady Programowej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Całym swoim dotychczasowym zaangażowaniem społecznym pani Irena Skrzypczak udowodniła, że entuzjazm jednostek może być siłą napędową całej zbiorowości. Jej postawa społeczna od dawna jest wzorem do naśladowania dla aktywnych kobiet, które w 2012 r. uznały Irenę Skrzypczak za jedną ze 100 najbardziej zaangażowanych działaczek społecznych na terenie Wielkopolski. Społeczność lubońska zawdzięcza pani Irenie Skrzypczak inicjatywy, zmierzające do międzypokoleniowej integracji mieszkańców a lubońscy seniorzy akcje zapobiegające społecznemu wykluczeniu. Przykładem takich inicjatyw są: systematycznie organizowane latem wyjazdy nad morze (do Grzybowa) dla osób z Klubu „Promyk” i seniorów z LUTW, oraz turystyczne kolejowe wyjazdy integracyjne dla całych rodzin. Pani Irena Skrzypczak jest naszym zdaniem wzorem aktywnej postawy obywatelskiej, godnej szacunku i naśladowania. Jest także znakomitą ambasadorką naszego miasta poza jego granicami. Dlatego pozwalamy sobie wystąpić z wnioskiem o uhonorowanie całokształtu jej pracy społecznej Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”….

Radni Lubonia w całości podzielili opinie, wyrażone w złożonym wniosku i jednogłośnie poparli uchwałę o nadaniu p. Irenie Skrzypczak prestiżowego odznaczenia.

Opr. M. Rybarczyk (foto. I.S.)

 
                                                                                    <powrót zakladka