REKLAMA
<powrót zakladka

 

Miło nam Państwa poinformować,

że Ośrodek Kultury w Luboniu został wydawcą książki

pt. „Dzieje Ziemi Lubońskiej. Historia Lasku, Lubonia i Żabikowa od czasów najdawniejszych do utworzenia miasta”,

autorstwa dr Izabelli Szczepaniak.

Publikacja obejmuje wydarzenia na przestrzeni wielu wieków; począwszy od czasów pradawnych, przez historię ziemi lubońskiej w okresie rozbicia dzielnicowego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, I Wojny Światowej i Powstania Wielkopolskiego, XX-lecia międzywojennego, okupacji hitlerowskiej aż po lata powojenne.

Książka jest syntetycznym opracowaniem dostępnych źródeł i materiałów, dotyczących terenów dzisiejszego miasta Luboń, z uwzględnieniem losów miejscowych patriotów, zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego i wyzwolenie Polski.

Mamy nadzieję, że publikacja wzbogaci lubońską społeczność lokalną o zapomnianą lub mało dotąd znaną wiedzę historyczną, dotyczącą naszej wspólnej przeszłości.

Autorka przypomina istnienie faktów historycznych, dotyczących wielkiego znaczenia wsi, tworzących dzisiejsze miasto Luboń, dla regionu i państwa, m.in. otwarcie pierwszej wyższej uczelni na terenie Wielkopolski (Szkoły im. Haliny w Żabikowie) oraz wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w fabrykach Lubonia, pracujących dla odrodzonego państwa polskiego.Ważnym celem książki jest także pokazanie przyczyn i skutków zupełnie niezbadanej naukowo pruskiej akcji kolonizacyjnej, przeprowadzonej na naszym terenie na początku XX w., której materialną pozostałością są cenne zespoły architektury przemysłowej m.in. europejskiej klasy zespół fabryki chemicznej w Luboniu projektu prof. Hansa Poelziga oraz zespół budynków kolonii osadniczej w Żabikowie, z obiektami projektu Maxa Johowa.

 

Książka ukazała się w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Od 14 stycznia można bezpłatnie odebrać ją w sekretariacie Ośrodka Kultury w Luboniu w godzinach pracy placówki.

Publikacja została wydana w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości. Zapraszamy do lektury!

 

Info. i foto. OKL /Magda Baranowska/

 

 

                                                                                    <powrót zakladka