REKLAMA
<powrót zakladka

 

Przy Ośrodku Kultury w Luboniu odsłonięto

„Ławeczkę Benasa z Kocich Dołów”

 

6 listopada 2014 r. o godzinie 14.00, podczas kameralnej uroczystości, w obecności mieszkańców i władz naszego miasta, przy Ośrodku Kultury w Luboniu odsłonięto „Ławeczkę Benasa z Kocich Dołów”. W uroczystości odsłonięcia tablicy, prócz syna i braci Benona Mateckiego, wzięli udział: Burmistrz Lubonia-Dariusz Szmyt, Zastępca Burmistrza- Mikołaj Tomaszyk, Przewodniczący Rady Miasta- Marek Samulczyk, radni miasta i powiatu, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Komornikach- Antoni Pawlik, członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4. Gospodarzem uroczystości była dyrektor Ośrodka Kultury, p. Regina Górniaczyk, która oficjalnie zadeklarowała wydanie drukiem całego zachowanego dorobku literackiego Benona Mateckiego. Inicjatywa upamiętnienia „Benasa” -czyli śp. Benona Mateckiego wyszła ze środowiska Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, a ściślej- z grona zespołu śpiewaczego „Lubonianie”, którego Benon Matecki był współzałożycielem i z którym do końca życia czuł się mocno związany. Pomysł został zrealizowany przez władze miasta i dyrekcję Ośrodka Kultury w postaci symbolicznej ławeczki i tablicy pamiątkowej, umieszczonej w ogródku, za budynkiem Ośrodka. Tam, jeszcze kilka lat temu, można było spotkać Benona Mateckiego, podczas imprez plenerowych, bo chętnie występował przed publicznością. Zasługi „Benasa” doceniono w naszym mieście także w znacznie szerszym wymiarze. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta obecnej kadencji Benonowi Mateckiemu przyznano pośmiertnie Medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Po odsłonięciu "Ławeczki" p. Dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych na chwile wspomnień o Benasie. Zespół „Lubonianie” i bracia „Benasa” przypomnieli Jego piosenki, monolog Jego autorstwa odczytała p. Irena Skrzypczak, p. Antoni Pawlik wspominał Jego występy w Komornikach i dzięki temu Benon Matecki na chwilę jakby ożył… Przewodniczący Rady Miasta Luboń- p. Marek Samulczyk rzucił pomysł, aby takie wieczory wspomnień, poświęcone Benonowi Mateckiemu, pełne wspólnego śpiewania i gwary poznańskiej, stały się tradycją lubońskiego Ośrodka Kultury.

Benon Matecki urodził się 5. 06. 1934 r. w Poznaniu. Od 1939 r. był mieszkańcem Ziemi Lubońskiej. W Luboniu i poza nim dał się poznać pod pseudonimem artystycznym, jako „Benas z Kocich Dołów”. Był samorodnym talentem, swobodnie posługującym się gwarą poznańską w mowie-podczas występów przed publicznością i w piśmie-w małych formach literackich. Od wczesnej młodości występował na scenie w teatrzykach amatorskich, grał na gitarze, akordeonie i harmonijce ustnej. Był autorem jedynych w swoim rodzaju gawęd w gwarze poznańskiej, związanych z Ziemią Lubońską, wydanych w tomikach: „Ślepe ryby” i „Na szage bez most”. Jego humoreski, pisane gwarą poznańską, publikowała prasa regionalna i lokalna. Zmarł 1. 12. 2012 r. Warto pamiętać, że swój talent poświęcił naszemu miastu i czasem przysiąść na ławeczce przy Ośrodku Kultury. Najlepiej czytając humoreski „Benasa”. Opr. M. R. (Foto. I.S)

                                                                                    <powrót zakladka