REKLAMA
<powrót zakladka

 

Powołano nowego Skarbnika Miasta Luboń,

 zaakceptowano kandydaturę

Mirosława Stromczyńskiego

 

Rada Miasta, podczas majowej sesji (23. 05. 2013 r.), podjęła uchwałę o powołaniu p. Mirosława Stromczyńskiego (na zdjęciu) na wakujące od 25. 04. 2013 r. stanowisko Skarbnika Miasta Luboń. Nowy skarbnik jest mieszkańcem Lubonia, ma 37 lat, legitymuje się wykształceniem prawniczym i ekonomicznym (jest absolwentem Wydziału Prawa UAM i rachunkowości AE w Poznaniu). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez 4 lata w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, a następnie w Urzędzie Miasta Luboń, gdzie od kilku lat sprawował funkcję kierowniczą w Wydziale Podatków i Opłat. Konkurs na stanowisko Skarbnika Miasta Luboń został rozpisany przez Burmistrza Miasta w dniu 26. 04. 2013 r., stanęło do niego 4 kandydatów, z których 2 nie spełniło postawionych wymogów formalnych. Komisja konkursowa, po przesłuchaniu dwóch pozostałych kandydatów zgodnie oceniła, że swoją rekomendację daje kandydatowi z Lubonia- czyli p. M. Stromczyńskiemu. Radni, poinformowani przez Zastępcę Burmistrza Miasta M. Walnego o przebiegu konkursu, nie mieli żadnych zastrzeżeń do oddania funkcji Skarbnika Miasta Luboń w ręce p. Mirosława Stromczyńskiego. Opr. M. Rybarczyk (foto. I. S.)

 
                                                                                    <powrót zakladka