REKLAMA
<powrót zakladka

 

Pierwsze spotkanie

Powiatowej Rady Seniorów w 2019 r.

 

W styczniu miało miejsce pierwsze w 2019 r. spotkanie Powiatowej Rady Seniorów. Na zebraniu obecny był p. Antoni Kalisz - członek Zarządu Powiatu. Dobrze się stało, że seniorzy z terenu powiatu poznańskiego mają szerokie możliwości komunikowania swoich potrzeb swoim przedstawicielom, w swoich miejscach zamieszkania. Aktywni seniorzy mają różnorakie zainteresowania, jednak w dalszym ciągu istnieje duża potrzeba dotarcia instytucji kulturalno-oświatowych oraz pomocy społecznej do mieszkańców w odległych miejscowościach. Reprezentanci naszych miast i wsi (członkowie powiatowej rady), mogą zaplanować i podejmować szerokie działania na rzecz seniorów. By je przygotować zaproponowano spotkania z członkami Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Powiatu Poznańskiego. Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego organizuje się wiele ciekawych imprez i spotkań, dla osób w wieku senioralnym. Zainteresowani mogą znaleźć informacje na ten temat na stronie internetowej powiatu, w ,,Filantropie", na stronie PCPR - kalendarium i Wielkopolskim Portalu ,,Brawo Senior".

Info. i foto. Irena Skrzypczak /Przewodnicząca Powiatowej rady Seniorów/

 

 
                                                                                    <powrót zakladka