REKLAMA
<powrót zakladka

 

Pięcioletnia podróż lubońskich studentów

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

,,Nawet w najdłuższej podróży

trzeba zrobić pierwszy krok… ''

 

 

Dla słuchaczy-studentów Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to była cudowna, 5-letnia podróż, pełna niespodzianek, nowych doświadczeń i przeżyć. Początkiem tej wyprawy w nieznane, było powołanie Rady Programowej LUTW, przez ówczesnego burmistrza Dariusza Szmyta. Następne dni.....lata, to praca nad organizowaniem zajęć, wycieczek, wykładów - spotkań z interesującymi przedstawicielami różnych zawodów.... Ale co najważniejsze, w ciągu tych minionych lat powstała wspaniała gromada osób, którzy poznawali samych siebie na nowo, swoje talenty i umiejętności. Zawiązały się bezcenne znajomości i przyjaźnie. Wspaniałym podsumowaniem tego pierwszego 5-lecia była uroczystość wręczenia dyplomów, w szacownym gmachu naszego uniwersyteckiego patrona, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Fakt, że mogliśmy przekroczyć te progi był dla wielu z nas wielkim przeżyciem. Obecna na uroczystości Burmistrz Miasta Luboń- p. Małgorzata Machalska wyraziła Radzie Programowej uznanie i gratulacje za wkład pracy, a do słuchaczy skierowała wyrazy podziwu za aktywność i wspaniałą postawę w rozwijaniu własnej osobowości i zdolności. Na zakończenie pierwszej 5-latki ULTW nasi „studenci” mieli okazję, w sposób trwały wypowiedzieć się na temat własnych wrażeń i doświadczeń słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie dziękujemy paniom: Lucynie Gawrońskiej, Lukrecji Sitarz-Wąsiewicz i Małgorzacie Okulicz -Kozaryn, za opisanie swoich wrażeń i doświadczeń.

Wszyscy nasi „studenci” otrzymali dyplomy ukończenia, rzucili w górę biretami i ustawili się do wspólnej fotografii. To były wspaniałe godziny, na  zajęciach zobaczymy się znów w październiku.

Gratulujemy wszystkim słuchaczom i dziękujemy.

Info. Rada Programowa ULTW /Irena Skrzypczak/

foto. redakcja I. S/

 

                                                                                    <powrót zakladka