REKLAMA
<powrót zakladka

 

Parowozownia Wolsztyn została

wielkopolską instytucją kultury

 

 

29 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Powiatem Wolsztyńskim, Miastem Wolsztyn oraz PKP Cargo, która jest aktem założycielskim w sprawie utworzenia i funkcjonowania instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn”. Sygnatariuszami umowy są: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński, Piotr Krajewski – Wicestarosta Wolsztyński, Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna oraz Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP Cargo S. A.

Podczas środowego spotkania Marszałek Marek Woźniak podziękował przedstawicielom PKP Cargo oraz wolsztyńskim samorządowcom za otwarcie drzwi do dobrej współpracy, także za wysiłek finansowy, który pozwoli wspólnie utrzymać to miejsce.

-„To bardzo ważne przedsięwzięcie dla Wielkopolski. Ruch społeczny „Parowozownia Wolsztyn” ma licznych fanów na całym świecie. Trudno się dziwić, bo to wspaniałe dziedzictwo kultury technicznej i kultury w ogóle. Chcemy je zachować, pielęgnować i rozwijać. Przed nowo powstałą instytucją stoi konkretny cel – pozyskanie jak największej liczby pasażerów dla przewozów i rozwijanie swojej turystycznej oferty. W tej formule Parowozownia ma otwartą drogę do pozyskiwania dotacji np. na remonty obiektów muzealnych, choćby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy z puli środków unijnych. My dziś, w gronie czterech podmiotów, zapewniamy wkład w postaci solidarnych dotacji, na start. Liczymy na to, że ta instytucja będzie dynamicznie działała, nie generując dla nas dodatkowych kosztów” – mówił Marszałek Woźniak.

Historię wypracowywania optymalnej dla „Parowozowni Wolsztyn” formuły funkcjonowania przypomniał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który zaznaczył:

-„To fenomen, że pomimo zmian podyktowanych podstępem technicznym, poza utrzymaniem zabytkowej substancji prowadzimy także regularny ruch kolejowy. Ten jednak będzie stopniowo wygaszany w kolejnych latach na rzecz pozyskiwania przez nową instytucję pasażerów ruchu turystycznego. Liczymy na samodzielność finansową tego podmiotu, deklarując ¼ kosztów jego utrzymania do 2027 roku”.

Maciej Libiszewski, Prezes PKP Cargo dodał:

-„Dla nas to najlepsza forma reklamy – ta kolej z początku XIX wieku jest wciąż żywa. To świadectwo i najlepsza lekcja historii, zorganizowana z myślą o naszych dzieciach, popularyzująca transport kolejowy, który jest najbezpieczniejszą formą przemieszczania się na świecie”.

O tym, że Parowozownia Wolsztyn jest jednym z najważniejszych produktów turystycznych Wielkopolski i jednocześnie miejscem pracy dla mieszkańców ziemi wolsztyńskiej mówił Janusz Frąckowiak, Starosta Wolsztyński. „Niewątpliwie Parowozownia Wolsztyn działająca odtąd w formule instytucji kultury przyczyni się do rozwoju naszego regionu” – podkreślił.

Wojciech Lis, Burmistrz Wolsztyna, wspominając zainteresowanie m.in. Japończyków trakcją parową podsumował:

-„Przed nami duże wyzwanie i szansa na świetną promocję zarówno Wolsztyna, jak i Wielkopolski i Polski w świecie”.

Głównym zadaniem powołanej instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” będzie działalność turystyczno-rekreacyjna, tzn. organizowanie oraz prowadzanie nadzwyczajnych i turystycznych przewozów pasażerskich zabytkowym taborem z lokomotywą. Działalność obejmie również funkcjonowanie części ekspozycyjnej skansenu. „Parowozownia Wolsztyn” ma przyczynić się do aktywizacji życia kulturowego, a w dalszej perspektywie do promocji i wzmocnienia wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i edukacyjnej. Parowozownia stanie się także atrakcyjnym miejscem pracy i dalszego rozwoju zawodowego mieszkańców. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, współorganizatorzy parowozowni zapewnią jej środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym działalność jest prowadzona. Środki na prowadzenie działalności, ustalone corocznie w planie finansowym przez Parowozownię, będą zapewniane przez strony w równych proporcjach - po 25 %. W celu umożliwienia rozpoczęcia działalności przez Parowozownię każda ze stron umowy przekaże Parowozowni w tym roku środki finansowe w kwocie po 375 tys. zł. PKP CARGO SA, na mocy zawartej umowy, przekaże należące do parowozowni nieruchomości i środki ruchome – w tym 32 lokomotywy parowe. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, jednak może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron dopiero po dniu 1 stycznia 2027 r.

Przypomnijmy, w Wolsztynie znajduje się zabytkowa, ośmiostanowiskowa hala postojowa z zapleczem warsztatowym i obrotnicą z 1908 roku, wieża wodna z roku 1907, zasiek węglowy z działającymi dźwigami do nawęglania i żuraw wodny, a także nadal używane maszyny i urządzenia oraz muzeum, ukazujące historię węzła i parowozowni. Ekspozycję uzupełnia zbiór sprzętu ratownictwa technicznego zgromadzonych w wagonie towarowym z 1911 roku. W Wolsztynie można podziwiać m.in. parowozy towarowe konstrukcji niemieckiej oraz najcięższy parowóz zbudowany dla PKP Ty51-223 z roku 1957, produkcji Zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Gamę parowozów uzupełnia kolekcja dwu – i trzyosiowych historycznych wagonów osobowych, z lat 1909 – 1930 oraz różnego rodzaju tabor specjalny – pług odśnieżny z 1883 r,. parowóz bezogniowy z 1912 r., a także dźwig warsztatowy o napędzie ręcznym z 1913 roku.

Info. i foto. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Prasowe /Anna Parzyńska – Paschke/

 
                                                                                    <powrót zakladka