REKLAMA
<powrót zakladka

 

Parafianie nie zapomną o ks. kan. Stefanie Patryasie

 

W czwartek, 16. 04. 2015 r. na cmentarzu komunalnym w Luboniu, pod przewodnictwem ks. dziekana Karola Biniasia, obecnego proboszcza lubońskiej parafii pod wezwaniem św. Jana Bosko, odbyło się wieczorne nabożeństwo, poświęcone śp. ks. kanonikowi Stefanowi  Patryasowi, byłemu proboszczowi tejże parafii, w 4 rocznicę Jego śmierci. Wierni, zgromadzeni w kaplicy cmentarnej, modlili się tego wieczoru również w intencji innych zmarłych księży, którzy w Luboniu sprawowali swoją posługę kapłańską i za wszystkich zmarłych ze swoich własnych rodzin. Wieczorne nabożeństwo przy grobie zmarłego proboszcza, kapłana pracującego przez długie lata dla lubońskiej parafii, ale także obywatela, zasłużonego dla naszej lokalnej demokracji, wyróżnionego medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”, było pierwszym tego rodzaju rocznicowym spotkaniem i początkiem nowej parafialnej tradycji. Jak zapowiedział ks. dziekan Karol Biniaś, każdego roku, w dniu śmierci dawnego proboszcza, lubońscy parafianie modlić się będą przy Jego grobie i wspominać zasługi ks. Stefana Patryasa. Warto przypomnieć, iż ks. kan. Stefan Patryas, choć nie urodził się w Luboniu, przy końcu swoich dni wyraził życzenie, by mógł spocząć w lubońskiej ziemi. Zgodnie z Jego wolą, 4 lata temu, pochowano Go na cmentarzu komunalnym w Luboniu. Parafianie- Państwo H. B. D. Łopińscy, właściciele firmy pogrzebowej „Memento Mori”, zarządzającej lubońskim cmentarzem komunalnym, ufundowali zmarłemu proboszczowi granitowy nagrobek. W czwartek, 16. 04., u stóp nagrobnego pomnika wielu zgromadzonych zapaliło znicze pamięci. Opr. i foto. I. S.

 
                                                                                    <powrót zakladka