REKLAMA
<powrót zakladka

 

W związku z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie województwa wielkopolskiego, coraz częstszym jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli budynków, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Istotnym jest to, że uchylenie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób - poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie, jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu Wykroczeń, zagrożenie jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany. Niezwykle istotnym jest uświadomienie społeczeństwa, że właściwa realizacja wskazanego obowiązku wpływa niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Właściciele posesji, administratorzy, dozorcy czy użytkownicy nieruchomości niedopełniający obowiązku wynikającego z art. 47b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie są bowiem w pełni świadomi konsekwencji, że brak właściwego oznaczenia posesji nieruchomości powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Często bowiem zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci poszukując adresu wezwania/interwencji, tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

Info. i foto. St. sierż. Kinga Koluszenko

 /Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Luboniu/

 

                                                                                    <powrót zakladka