REKLAMA
<powrót zakladka

Otwarcie muzeum poświęconego

gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu

 

W środę, 10 października o godz. 12.00, Marszałek Marek Woźniak złoży kwiaty na grobie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze, a potem otworzy muzeum w tutejszym pałacu. W nowej placówce, która znajdzie się w strukturze Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespole Pałacowo-Parkowym, znajdzie się m.in. przestrzeń pamiątek po twórcy Legionów Polskich we Włoszech i dowódcy w trzech powstaniach zbrojnych na terenie Wielkopolski.

To nasz symboliczny gest na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – mówi Marszałek M. Woźniak.

W styczniu tego roku, podczas przemówienia noworocznego, Marszałek złożył obietnicę utworzenia muzeum poświęconego gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, który ostatnie lata życia spędził w Wielkopolsce, w pałacu w Winnej Górze. Po śmierci pochowany został w miejscowym kościele.

Samorząd Województwa w czerwcu 2018 r. odkupił, znajdujący się w rękach prywatnych obiekt, w którym eksponowane już były muzealia z Gniezna i Poznania, upamiętniające postać Generała. Zgodnie z planami, rekwizyty związane z J. H. Dąbrowskim będą dominować w tym muzeum, ale stopniowo przybywać będzie w nim także pamiątek po innych zasłużonych Wielkopolanach. Pałac w Winnej Górze, zgodnie z intencjami właścicieli, ma się stać kolejną wizytówką promocyjną Wielkopolski pielęgnującą historię.

Na początek w muzeum winnogórskim przygotowana zostanie ekspozycja obejmująca tematy związane z gen. J. H. Dąbrowskim, jego pasją kolekcjonerską oraz historią Legionów Polskich. Później goście pałacu obejrzą wystawę ukazującą postać gen. Józefa Wybickiego i historię „Mazurka Dąbrowskiego”. Następne w kolejności będą wystawy pokazujące historie innych właścicieli majątku w Winnej Górze.

Drugi etap działalności muzeum to ekspozycja pn. „Panteon Wielkopolan”, ukazująca najważniejsze postaci z historii naszego regionu. Panteon tworzą osoby cenione za dokonania w różnych obszarach działalności, jak walka o niepodległość, gospodarka, polityka, nauka, edukacja, sztuka i literatura, sport czy działalność społeczna. Muzeum będzie integrować naukowe badania historyków z aktywnością regionalnych muzeów dedykowaną upamiętnieniu tych postaci.

Pałac w Winnej Górze został wzniesiony w 1910 roku w stylu polskim (stanisławowskim), wg projektu Stanisława Boreckiego, dla Henryka Mańkowskiego – wnuka gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Stary dwór wtedy zburzono ze względu na jego zły stan techniczny. Majątek Winna Góra dostał J. H. Dąbrowski w 1807 r. od Napoleona,  za wierną służbę u jego boku. W pałacu generał zamieszkał ze swą drugą żoną, Barbarą Chłapowską, lecz rzadko tu bywał. Dąbrowski na stałe osiadł tutaj dopiero w 1815 roku. Zaczął wtedy powiększać kolekcję pamiątek historycznych i militariów.

Wódz Legionów zmarł w Winnej Górze 6 czerwca 1818 roku. Po jego śmierci majątek pozostał w rękach wdowy po nim, a następnie ich syna Bronisława Dąbrowskiego. Po jego bezpotomnej śmierci został kupiony przez Bogusławę z Dąbrowskich Mańkowską – siostrę Bronisława, dla syna, Napoleona Ksawerego. Z kolei po śmierci Napoleona Mańkowskiego majątek winnogórski odziedziczył jego syn, Henryk. Wtedy powstał nowy pałac, który w rękach Henryka, a później jego syna Andrzeja, znajdował się aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie majątek został znacjonalizowany. Umieszczono tu siedzibę Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu. Od 1987 roku w kilku pomieszczeniach pałacu zorganizowano izbę pamięci gen. J. H. Dąbrowskiego. Od 2003 do 2018 roku pałac był już jednak w rękach prywatnych. W tym czasie funkcjonowała tylko izba pamięci Generała.

 

Info. i foto. UMWW / Biuro prasowe, Anna Parzyńska – Paschke/

 

 
                                                                                    <powrót zakladka