REKLAMA
<powrót zakladka

 

Oświadczenie Burmistrza Miasta Luboń

w sprawie szałasu

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, jakoby szałas, o którego budowę wystąpiła dwójka chłopców, miał nie powstać składamy stosowne oświadczenie.

Nieprawdą jest, że szałas nie powstanie. Prawdą jest, że sprawa budowy szałasu została przez Urząd Miasta Luboń podjęta niezwłocznie po otrzymaniu listu od chłopców, a nie po jej upublicznieniu przez portale społecznościowe i środki masowego przekazu. W kwietniu br. rozstrzygnięto „Konkurs na szałasowanie” zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia „Wędrowni Architekci”. W jury konkursu zasiedli m.in. Jaś i Kuba. Jednogłośnie wygrała wizualizacja sióstr  arch. Magdaleny i Moniki Grobelnych. Zwycięski projekt należało dostosować do obowiązujących w Polsce norm, w zakresie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych dla dzieci. W połowie sierpnia br. Centrum Kontroli Placów Zabaw sporządziło dla Urzędu dokumentację kosztorysowo-projektową, wyceniającą koszty budowy szałasu na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kwota ta znacznie przewyższyła nasze oczekiwania i możliwości finansowe - nie pozwalała na samodzielną realizację projektu. Luboń jest małym miastem i średniorocznie taką właśnie kwotę wydaje na budowę placów zabaw. Urząd Miasta nigdy nie twierdził, iż będący wynikiem konkursu i dziecięcych marzeń szałas nie powstanie. Lokalizacja szałasu została wskazana w dokumentacji nowopowstałego placu zabaw w Parku Papieskim. Stoimy jednak na stanowisku, że jakiekolwiek urządzenia służące rekreacji dzieci i młodzieży, jak i jego lokalizacja musi spełniać podstawowe polskie i europejskie normy bezpieczeństwa. Dlatego też przy opracowywaniu projektu skorzystaliśmy z usług jednej z najlepszych firm w Polsce, zajmującej się bezpieczeństwem placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych. Od września w UML czeka oferta współpracy dla partnerów (firm jak i osób prywatnych), które chcemy zachęcić do współpracy w zakresie realizacji projektu. Stoimy na stanowisku, że nagłaśnianie sprawy posiadania projektu, szukania nowych źródeł finansowania jego realizacji w toku rywalizacji wyborczej byłoby odebrane przez naszych mieszkańców, właśnie jako element kampanii wyborczej. Stąd nie podjęliśmy działań w tym zakresie we wrześniu i październiku. Trudno zakładać aby nowy burmistrz (ktokolwiek by nim nie został) miał odstąpić od realizacji tego pomysłu. Istnieje bowiem ciągłość władzy samorządowej i przecież nikt nie porzuca wszystkich pomysłów poprzedników. Niezbędne jest jednak jw. wskazaliśmy znalezienie partnerów, którzy zechcą pomóc sfinansować ten projekt. Dlatego też miasto dołoży wszelkich starań, aby szałas został zrealizowany, zgodnie z wcześniejszymi planami. Oprócz środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, liczymy na partnerów społecznych, którzy zechcieliby pomóc w spełnieniu dziecięcych marzeń.

Czekamy na deklaracje firm chętnych do udziału w projekcie pod adresem e-mail promocja@lubon.pl lub pod nr tel. 61 813 00 11 w. 12.

Załączniki:

1. Projekt p. Magdaleny i Moniki Grobelnych

2. Projekt zagospodarowania terenu- plac zabaw w Parku Papieskim (szałas oznaczony literą A)

Info. UML /Angelika Stefaniak/

 
                                                                                    <powrót zakladka