REKLAMA
<powrót zakladka

 

Ostatnie chwile mostu nad starym korytem Warty

Luvena S.A. buduje nowy dojazd do fabryki

Nad „Kocimi Dołami” trwają już prace, związane z budową nowego dojazdu do fabryki chemicznej. W związku z tym poprosiliśmy rzecznika prasowego Luveny S. A.- p. Aleksandrę Lepke o kilka ważniejszych informacji na ten temat.

-…Szczegółowa ekspertyza techniczna starego mostu skłoniła nas do rozpoczęcia prac projektowych nad nowym mostem. Powstanie całkowicie nowy most. Pozostanie jedynie pamiątkowy fragment starego przęsła mostu. Przewidujemy, że budowa mostu zakończy się pod koniec listopada lub na początku grudnia br. Prawdopodobnie część prac "wykończeniowych" będzie wykonana wiosną przyszłego roku. Zakończenie tych prac jest w dużej mierze uzależnione od warunków pogodowych. Pracę wykonuje firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o. o. z Bydgoszczy i jest ona generalnym wykonawcą inwestycji… Tyle pani Rzecznik. Dla mieszkańców Lubonia, a także dla gości, odwiedzających Luboń ze względu na unikatowość tutejszej architektury przemysłowej, budowa nowego mostu oznacza całkowitą zmianę krajobrazu „Kocich Dołów”. Niestety, stary most kolejowo-drogowy, służący fabryce chemicznej przez ponad 100 lat, nie został wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, w związku z czym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Opr. W. Wierzbicki (foto. I. S.)

                                                                                    <powrót zakladka