REKLAMA
<powrót zakladka

Oni pamiętali…Prywatni fundatorzy umieścili tablicę

na grobie śp. ks. Zygmunta Sowińskiego

 

Śp. ks. kanonik Zygmunt Sowiński był kapłanem bardzo szanowanym w naszym mieście. Przez 26 lat sprawował funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem św. Barbary w Żabikowie a w uznaniu zasług, położonych dla lubońskiej społeczności uhonorowano go Medalem „Zasłużony dla Miasta Lubonia”. Z parafii żabikowskiej, po ukończeniu 70 roku życia, ks. kan. Z. Sowiński przeszedł na emeryturę. Zmarł 20. 08. 2012 r. Zgodnie z życzeniem pochowano Go obok rodziców i brata, na poznańskim cmentarzu przy ul. Bluszczowej. Do niedawna miejsce Jego spoczynku znaczyła niewielka tabliczka, zdjęta z krzyża pogrzebowego…1 lutego 2013 r. prywatni fundatorzy: Państwo B. H. D. Łopińscy z firmy „Memento Mori” z Lubonia i Państwo Mrozkowiakowie z Wir własnym sumptem ufundowali śp. ks. kan. Zygmuntowi Sowińskiemu tablicę nagrobną, aby dać wyraz sympatii i szacunkowi, którym darzyli osobę zasłużonego ks. Proboszcza. Tablicę, odpowiadającą stylowi nagrobka rodziny Sowińskich, wykonano w warsztacie kamieniarskim p. Korcza, w Luboniu.

Opr. M. R. (foto. arch. firmy „Memento Mori”)

 

 
                                                                                    <powrót zakladka