REKLAMA

<powrót zakladka

 

Olimpiada seniorów w Luboniu

(fotorelacja)

 

,,Senior, senior......fajnie jest!!!

My lubimy maszerować, śpiewać, tańczyć, debatować.

Każdy z nas to dobrze wie: Być aktywnym każdy chce

Bo w gromadzie można wiele, w czwartek, piątek i niedzielę.

Nasze dzionki są ciekawe, mamy czas na spacer lub na kawę”….

 

I w takiej radosnej, aktywnej atmosferze spotkali się 11.10.2019 r. seniorzy, mieszkańcy powiatu poznańskiego, na I Powiatowej Olimpiadzie Seniorów w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Inicjatorem olimpiady była Powiatowa Rada Seniorów, a realizatorem zadania Rada Programowa Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku. Po wprowadzeniu flagi olimpijskiej i powitaniu zaproszonych gości, którymi byli: Członkowie Zarządu Powiatu Poznańskiego- panowie Antoni Kalisza i Piotr Zalewski, pani Burmistrz Małgorzata Machalska i członkinie Powiatowej Rady Seniorów, panie Elżbieta Bijaczewska i Elżbieta Tonder, rozpoczęła się wspaniała rywalizacja seniorów w różnych, ciekawych konkurencjach. Atrakcją spotkania były wesołe scenki, przygotowane przez Kabaret ,,Humoreska" i zespół instrumentalny ,,Ton". Wspólne śpiewy i pląsy poprzedziły czas gratulacji dla uczestników. Puchary dla seniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki wręczali: Burmistrz Małgorzata Machalska, Małgorzata Halber - Członek Powiatowej Rady Seniorów i radni powiatowi: Dariusz Szmyt i Zbigniew Jankowski. To było wspaniałe popołudnie integrujące seniorów naszego powiatu.

Info. i foto. Irena Skrzypczak /Przewodnicząca Powiatowej Rady  Seniorów.

 

Foto. Irena Skrzypczak
                                                                                    <powrót zakladka