<powrót zakladka

 

Odszedł ks. kanonik

Stefan Naskręt  

kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu pochodził z Kokorzyna pod Kościanem. W Kościanie spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze, był ministrantem, ukończył tamtejsze liceum klasyczne, po którym zdecydował się pójść do seminarium duchownego. Po przyjęciu święceń kapłańskich i trzyletnim wikariacie w Kępnie, jako młody, zafascynowany łaciną człowiek, został skierowany na studia magisterskie na KUL, gdzie studiował filologię klasyczną Przez 33 lata (1965-1998) był następnie lektorem języka łacińskiego w poznańskim seminarium duchownym i na Wydziale Teologicznym. Byłem również tłumaczem przysięgłym łacińskiej korespondencji swojej diecezji ze Stolicą Apostolską. Publikował teksty w „Ateneum Kapłańskim”, „Przewodniku Katolickim” i w „Bibliotece Kaznodziejskiej”. Od 15 czerwca 1980 r. do 30 czerwca 1999 r. był w naszym mieście proboszczem, duszpasterzem parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lasku. Za lata, poświęcone mieszkańcom Lasku uchwałą Rady Miasta Luboń 19. 04. 2001 r. został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Lubonia”. Emeryturę spędzał przy najbliższej rodzinie, w parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie. Tam zmarł 14 marca 2012 r., w wieku 83 lat, po długiej chorobie, w 55 roku kapłaństwa. Spoczął na cmentarzu komunalnym w Kościanie, gdzie 17 marca 2012 r. odbył się Jego pogrzeb.

Niech Mu ziemia lekką będzie... Redakcja

(foto. z 2009 r. arch. redakcji)

  
 

                                                                                      <powrót