REKLAMA
<powrót zakladka

 

Odszedł Antoni Przybylski- obywatel

zasłużony dla miasta Luboń

 

W poniedziałek 17.08.2015 r. na cmentarzu parafialnym w Wirach najbliższa rodzina, władze miasta, przyjaciele i znajomi pożegnali zmarłego dnia 13.08.2015 r. śp. Antoniego Przybylskiego. Zmarł po długie chorobie, w wieku 82 lat. Przez większą część życia był powszechnie znanym działaczem harcerskim, chórzystą i współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. Jego osiągnięcia dostrzeżone zostały przez współobywateli i nagrodzone Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”.

Na cmentarzu, nad  Jego trumną pochyliły się sztandary licznych organizacji a druh hm Eugeniusz Kubacki, w imieniu harcerskiej braci, wygłosił serdeczną mowę pożegnalną (…)

Drogi druhu harcmistrzu Antoni! Drogi Przyjaciel! Antku, Antosiu!

Z żalem i smutkiem przychodzimy tutaj, jako przedstawiciele społeczności harcerskiej Lubonia i innych ośrodków harcerskich powiatu poznańskiego, aby Cię druhu Antoni pożegnać na tej ziemi. Pan Bóg powołał Cię, byś pełnił wieczną wartę u bram wieczności. Przychodzimy także, by podziękować Tobie za Twoją aktywną harcerską, koleżeńską, obywatelską, patriotyczną postawę w życiu. Postawę, która jest i będzie przykładem dla obecnego i przyszłego pokolenia harcerskiego.

Już jako chłopiec wstąpiłeś do drużyny (18 DH w Lasku), też jako chłopiec pełniłeś służbę przy ołtarzu w kościele parafialnym w Wirach. W drużynie poznałeś główne cele harcerstwa, to jest służbę Bogu, Polsce i bliźnim i to w swoim życiu stosowałeś. Pełniłeś wiele funkcji w harcerstwie, zdobywałeś stopnie instruktorskie, Twój dom rodzinny był domem harcerskim, gdzie żona (śp. Regina) i dzieci byli instruktorami harcerskimi. Organizowałeś i prowadziłeś obozy harcerskie, różne imprezy, ogniska, spotkania pokoleń harcerskich. Byłeś współorganizatorem Harcerskiej Ekspedycji Poznawczej, mającej w programie młodzieżową turystykę i krajoznawstwo. Byłeś odznaczany za pracę harcerską m.in. Złotą Odznaka za Zasługi dla Harcerstwa Wielkopolskiego. Na terenie Lubonia byłeś aktywny w życiu społecznym i obywatelskim. Byłeś współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia i jego prezesem przez 25 lat, byłeś aktywnym członkiem chóru „Bard”…Za aktywną pracę na terenie miasta władz odznaczyły Cię Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”.

Druhu! Przyjacielu! Antku! Będzie nam Ciebie brakowało! Twojej obecności, Twoich inicjatyw, Twojego przykładu, postawy obywatelskiej, koleżeńskości, Twojego humoru, pogody ducha…Będzie nam Cię brakowało w naszej lubońskiej rodzinie harcerskiej.

Prosimy Cię, abyś pełniąc zaszczytną wartę u bram Pana Najwyższego, wypraszał nam łaski dla dobra i rozwoju lubońskiego harcerstwa i całego ZHP.

W smutku pogrążonej Rodzinie śp. Antoniego składam wyrazy serdecznego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci…Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Antoni cześć Twojej pamięci.

 

FOTO. I. SZCZEPANIAK

 
                                                                                    <powrót zakladka