REKLAMA
<powrót zakladka

 

Ocena funkcjonowania Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Poznańskim w 2016 r.

 

Na lutowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Powiatu Poznańskiego zaproszono członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zebranie prowadził przewodniczący p. Marek Lis, obecni na posiedzeniu byli również p. Zygmunt Jeżewski -członek zarządu Starostwa, p. Elżbieta Tonder- pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych, p. Elżbieta Bijaczewska- dyr. PCPR, p. Teresa Gromadzińska – dyr. wydziału zdrowia, oraz członkowie komisji. Dyskutowano na temat Informacji o Funkcjonowaniu Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Poznańskim w 2016 r., którą przedstawiła p. Gromadzińska. Na podstawie ustawy z 2015 roku, zgodnie z art. 8 ust. 1 u. n. p. p starostowie powiatowi utworzyli punkty pomocy prawnej, w liczbie adekwatnej do liczby mieszkańców, po uwzględnieniu przelicznika: 1 punkt na 25 tysięcy mieszkańców. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa i punkty pomocy prawnej są prowadzone przez adwokatów i radców prawnych (którzy zostali wyłonieni w konkursach). Na terenie miast i gmin powiatu poznańskiego działa 14 takich punktów. W Luboniu punkt działa w Bibliotece Miejskiej (ul. Żabikowska 42, w poniedziałki, wtorki, środy -w godz. od 14.00 do 18.00, w czwartek , piątek-w godz. od 10.00 do 14.00). W punkcie lubońskim udzielono w roku ubiegłym 328 porad, tj. 12 % wszystkich porad, udzielonych w powiecie poznańskim. Najwięcej pomocy prawnej udzielono w Swarzędzu -340, najmniej w Kleszczewie -56. Najwięcej porad dotyczyło spraw z zakresu: prawa cywilnego- 844 sprawy, co stanowi 26 % wszystkich porad, prawa spadkowego -488 spraw, co stanowi 15 % wszystkich porad, spraw alimentacyjnych -314 spraw, co stanowi 10 % wszystkich porad.

Wnioski i rekomendacje po roku działania punktów.

Proponowane zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z pomocy,

- poszerzenie zakresu przedmiotowego udzielanej pomocy, przede wszystkim o pomoc na etapie sądowym;

- zmniejszenie wymogów biurokratycznych;

- propozycja wprowadzenia usługowo obligatoryjnych mechanizmów badania i oceny udzielanej pomocy.

Info. i foto.

Irena Skrzypczak członek Powiatowej Społecznej Rady

ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka