<powrót zakladka

 

Nowi dowódcy Komisariatu Policji w Luboniu

 

Podkom. Dariusz Majewski (na zdjęciu obok), dotychczasowy zastępca komendanta Komisariatu Policji w Luboniu z dniem 1 października 2016 r. został p. o. komendanta lubońskiej jednostki. Powierzenie stanowiska otrzymał formalnie 3 października z rąk mł. insp. Macieja Nestoruka p. o. Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. W tym samym czasie przeniesienie do Lubonia i stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy komendanta otrzymał również podkom. Michał Żwawiak. Formalnie mamy zatem w Luboniu nowe dowództwo. Lubońskim komisariatem kierować będą  dwaj mężczyźni, dobrze wykształceni oficerowie policji. Wcześniej, od 1 czerwca 2016 r. do 1 października 2016 r., obowiązki dowódcy w Komisariacie Policji w Luboniu pełniła kobieta, pani podkomisarz Joanna Wiśniewska z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto, która wróciła do swojej macierzystej jednostki. Ponieważ w ostatnich latach mieszkańcy Lubonia są świadkami dużej rotacji na stanowiskach dowódczych naszego komisariatu, mamy  nadzieję, że tym razem obaj nowo powołani panowie zostaną z nami trochę dłużej…

Podkomisarz Dariusz Majewski, mieszkaniec Poznania, ma 45 lat. Prywatnie jest głową 5-osobowej rodziny, ojcem dorosłej córki i 2 młodszych synów. Służbowo będzie dowodził lubońską jednostką, liczącą od niedawna 42 podkomendnych. To pierwsze dowódcze stanowisko w policyjnej karierze podkom. D. Majewskiego. Jednak pamiętamy, że doświadczenia dowódcze zdobywał przez 2 lata  w naszym mieście, u boku kom. Roberta Przyjemskiego, który przejdzie do historii jako skuteczny w działaniu budowniczy nowej siedziby policji w Luboniu. (To za jego sprawą budynek lubońskiego komisariatu, tak znakomicie dostosowany do potrzeb pracujących w nim funkcjonariuszy, stał się prawdziwym wzorem do naśladowania…) Podkom. Dariusz Majewski jest funkcjonariuszem policji od 1991 r. Przez 13 lat pracował w służbie patrolowo interwencyjnej. Następnie, przez 2 lata, koncentrował się na pracy z młodzieżą, w komórce do spraw nieletnich KMP w Poznaniu, a przez kolejnych 5 lat nadzorował tego typu komórki. W listopadzie 2013 r. ukończył Szkołę Oficerską Policji w Szczytnie, i otrzymał szlify oficerskie. Rok później trafił do Komisariatu Policji w Luboniu, obejmując stanowisko zastępcy komendanta. Doceniając dotychczasową pracę podkom. D. Majewskiego na rzecz lubońskiej jednostki Komendant Miejski Policji w Poznaniu powierzył mu obecnie pełnienie obowiązków i mamy nadzieję, że wkrótce zatwierdzi jego nominację jako komendanta.

Podkom. Dariusz Majewski zapytany przez nas o stres, towarzyszący objęciu nowej, tak poważnej funkcji oraz plany z nią związane,  odpowiedział:

-…Moim zdaniem nie mury tworzą jednostkę, choćby były najnowocześniejsze. To ludzie stanowią o jej skuteczności. Mamy obecnie w Luboniu bardzo dobry zespół. Młodzi funkcjonariusze mają w sobie wiele zapału, imponuje mi ich entuzjazm i chęć do działania i  podnoszenia kwalifikacji. Z prawdziwą przyjemnością przychodzę do pracy. Wierzę, że ja i moi podkomendni znajdujemy w sobie oparcie. Razem możemy skuteczniej wypełniać swoje obowiązki i dbać o bezpieczeństwo obywateli. Osobiście wiele się nauczyłem od kom. R. Przyjemskiego. To on pokazał mi w praktyce, czym jest zawodowa skuteczność. Zdaję sobie sprawę, że trudno mi będzie Mu dorównać, bo kom. R. Przyjemski jest perfekcjonistą, ale postaram się kontynuować to, co zaczął. Mam nadzieję, że będzie to kontynuacja twórcza, bo życie bywa nieprzewidywalne i każdy plan działania powinien być elastyczny. Liczę na dobrą współpracę z moim zastępcą, podkom. Michałem Żwawiakiem, który będzie kierował pionem kryminalnym. W moich kompetencjach pozostanie, tak jak dotychczas, pion prewencji. Chciałbym, żeby nasz komisariat zyskiwał w oczach obywateli uznanie nie tylko z powodu swego pięknego wyglądu, ale przede wszystkim z powodu naszego kompetentnego działania….

Podkom. Michał Żwawiak (na zdjęciu obok), prywatnie kawaler, ma 39 lat,  mieszka w Suchym Lesie. Jest policjantem z powołania i wykształcenia. Służył w jednostkach poznańskich (m.in.  Komisariaty Poznań Targi i Poznań Jeżyce). W jego kompetencjach znajdować się będzie pion kryminalny lubońskiej jednostki. Obecnie podkom. M. Żwawiak zapoznaje się ze specyfiką przestępczości w naszym mieście.

 

Nowym panom Komendantom życzymy zawodowych sukcesów, z nadzieją, że pozostaną w Luboniu przynajmniej kilka lat.

Opr. I. Szczepaniak (foto. I.S.)

 

 
 

                                                                                      <powrót