REKLAMA
<powrót zakladka

 

Niezwykła operacja techniczna przy kościele parafialnym w Wirach (nasz fotoreportaż)

W sobotę, 23. 11.2013 r. przy kościele pw. św. Floriana w Wirach odbyła się niezwykła operacja techniczna, polegająca na przeniesieniu na nowe fundamenty, w całości, przy pomocy wielkiego dźwigu, zabytkowej bramy wejściowej. Operację wykonano na polecenie wojewódzkich służb konserwatorskich, które przy okazji uzgodnień, dotyczących renowacji ogrodzenia wokół kościoła, nie wyraziły zgody na rozbiórkę i odbudowę istniejących furtek i bramy. Należało zatem zaplanować niecodzienną i bardzo trudną akcję techniczną, polegającą na obudowaniu dużego fragmentu ogrodzenia stalową konstrukcją, w taki sposób, by dało się go przenieść bez uszkodzeń na nowe fundamenty. Warto wspomnieć, że była to druga tego typu akcja w Wielkopolsce. Nad całością prac budowlanych czuwał Mirosław Kiliński (firma Kol-Pol). P. Wojciech Pankros (firma (AlStal), wraz ze swymi pracownikami przygotował stalowe zabezpieczenia bramy. Całość akcji, trwającej od godziny 8.00 do 13.00, i zakończonej pełnym sukcesem nadzorował i koordynował p. Marian Adamski (z ramienia parafii św. Floriana w Wirach, na zdjęciu z M. Kilińskim).Opr. T. K.

Przedstawiamy fotoreportaż

(zdjęcia I. Szczepaniak

                                                                                    <powrót zakladka