REKLAMA
<powrót zakladka

Nie wykluczanie tylko włączanie

(Spotkanie Powiatowych Rad

do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

 

„Nie wykluczanie tylko włączanie”- pod tym hasłem dyskutowano 5.09.2018 r. na 3. spotkaniu Powiatowych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych z terenu Województwa Wielkopolskiego. Najpierw wysłuchaliśmy prelekcji pt.: ,,Przepis na Wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych", ,,Jak zostać innowatorem społecznym"- prezentacja projektów (przygotowaną przez Monikę Zembrzycką ROPS), ,,Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością" (Ewa Maciejewska Stowarzyszenie na Tak). Potem dyskutowaliśmy o zmianach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Wnioski ze spotkania, oraz wiele wiadomości i porad można znaleźć na stronach : www.rops.poznan.pl oraz www.ois.rops.poznan.pl

Info. i foto.

Irena Skrzypczak /Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych/

Na zdjęciu: Na spotkaniu  M. Zembrzycka i I. Skrzypczak

 

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka