<powrót zakladka
 

Nie będzie tuneli przejazdowych pod linią kolejową Poznań-Wrocław na terenie Lubonia

W ostatnim dniu wakacji (31 sierpnia 2011 r.) w Sali Centrum Kongresowego MTP pod egidą Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne, związane z prezentacją przebiegu trasy wytyczonych wariantów pierwszej polskiej linii dużych prędkości, przebiegających przez teren Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, przez które – wg planów – przebiegać będzie LDP, w tym także przedstawiciel lubońskiego samorządu. Dyrektor Studium Linii Dużych Prędkości zaprezentował obecnym przebieg trasy, powstały w ramach realizacji umowy „Opracowanie Studium Wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”, zawartej przez Polskie Linie Kolejowe S.A. z Konsorcjum Ingenieria IDOM International S. A. W trakcie prezentacji stało się jasne, że miasto Luboń nie może liczyć na nowoczesne rozwiązania, związane z istniejącymi obecnie przejazdami przez tory kolejowe. Nie będzie budowy kosztownych tuneli pod torami w Luboniu, za to wszystkie przejazdy zostaną przebudowane w taki sposób, aby spełniały normy wymagane przez pociągi, kursujące na liniach dużych prędkości. Do kosza trafiły wymyślne projekty bezkolizyjnych dróg i tuneli pod linią kolejową Poznań-Wrocław, którymi do niedawna tak bardzo ekscytowali się mieszkańcy naszego miasta. „Nowe” wróciło w postaci ściśle określonej warunkami ekonomicznymi! Przebudowa linii kolejowej Poznań-Wrocław na linię dużych prędkości ostrożnie zaplanowana jest na rok 2014.

Info. UMWW/Biuro prasowe/ foto. arch. redakcji

 

 

                                                                                      <powrót