REKLAMA
<powrót zakladka

 

Most do Luveny nie będzie dzielił!

Są deklaracje szeroko pojętej współpracy

przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych!

Sprawa nowego mostu nad „Kocimi Dołami” zmierza w kierunku optymalnych rozwiązań. To, o czym w tej chwili rozmawiają władze miasta i zarząd Luveny S. A., to być może swego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa dla ludzi mieszkających na „Kocimi Dołami’. Ponieważ nie było jeszcze żadnych oficjalnych deklaracji, nasza redakcja poprosiła o wypowiedź rzeczniczkę prasową firmy Luvena S.A. p. Aleksandrę Lepke, dzięki czemu możemy poinformować naszych czytelników o rozwoju sytuacji, satysfakcjonującym mieszkańców rejonu „Kocich Dołów”.

Cytuję oświadczenie p. Aleksandry Lepke:

 …”Jak wcześniej pisaliśmy; nowo powstały most nie będzie stanowił zagrożenia powodziowego. Potwierdzają to wykonane przez nas ekspertyzy. Mimo to, mając na względzie dobro mieszkańców, zleciliśmy wykonanie kolejnej, nowatorskiej analizy ewentualnych zagrożeń powodziowych. „Stara” metoda pomiaru -wykonana przez nas i obowiązująca, która co podkreślam - nie stwierdziła żadnych zagrożeń powodziowych, opiera się na modelach matematycznych - jednowymiarowej transformacji fali powodziowej. Opis metody jest dość złożony i zapewne nie zainteresuje czytelników. Zaletą tej metody jest szybkość obliczeń, obszerna literatura i duża ilość doświadczonych specjalistów posiadających praktyczne umiejętności w posługiwaniu się nią i weryfikacji obliczeń. Nowa metoda polega na wykonywaniu pomiarów przez specjalistyczne samoloty, które skanują tereny zalewowe. Zeskanowany teren jest bazą do stworzenia przestrzennego modelu komputerowego - obrazującego rzeczywisty wygląd terenu. Na podstawie takich danych wejściowych i używając specjalistycznego oprogramowania, tworzy się symulację jak będzie przepływać woda. Wykonana wizualizacja przedstawia, co wpływa na zaburzenie przepływu wody. Pozwala na analizę ruchu wody i jej dynamikę: stwierdza czy woda będzie zwalniać, przyspieszać, czy powstaną wiry wodne itp. Metoda ta szczegółowo zbada, czy most w jakikolwiek sposób będzie zakłócał przepływ wody i czy wpłynie na zalanie terenu. Twórcy tej metody uważają ją za wyjątkowo skuteczną. .Czekamy na wyniki. Wcześniejszy model dokonywał pomiaru głębokość wody i przy obliczeniu jej średniej prędkości wskazywał na ewentualne zagrożenie powodziowe. Model ten funkcjonował przez wiele lat i nie budził zastrzeżeń”….

I jeszcze jedna dobra informacja. Prócz fachowych ekspertyz mieszkańcy Dolnego Lasku mogą liczyć także na konkretne zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Jakie one będą? Na ten temat trwają jeszcze rozmowy. Być może firma LUVENA zakupi specjalistyczne przenośne zapory przeciwpowodziowe. Na ten temat w nadesłanym do naszej redakcji oświadczeniu przeczytaliśmy (cyt.):

…”LUVENA jest otwarta na szczególne potrzeby mieszkańców i ich komfort życia. Chcemy, aby czuli się bezpieczniej. Zdajemy sobie sprawę, że samo słowo „powódź” budzi lęk, uruchamia wiele negatywnych emocji. Nawet potencjalne zagrożenie jest źródłem niepokoju i źle wpływa na codziennie funkcjonowanie człowieka. Czekamy na odpowiedź z UM, czy możemy na tym terenie postawić takie zapory oraz jaki jest ich koszt. Mamy nadzieję, że wspólnie z miastem uda nam się wykonać tak ważną społecznie inwestycję.”…

Sprawa budowy nowego mostu do Luveny zmierza zatem ku zaskakującemu zakończeniu: dzięki niej rejon Kocich Dołów zostanie zbadany najnowocześniejszymi metodami lotniczego skaningu laserowego, pozwalającymi obiektywnie ocenić możliwe zagrożenia powodziowe. To będzie trwały wkład Luveny w plany zagospodarowania przestrzennego miasta w tym rejonie. Dla mieszkańców, którzy doświadczyli skutków powodzi-bezcenne!

Opr. T. Kujawa (foto. arch. redakcji)

 

 
                                                                                    <powrót zakladka